Apel CTR: ”Participarea tinerilor la viata democratica– stimularea creativitatii si inovarii’’

Context european și național:
La sfârÈ™itul anului 2009, Consiliul de MiniÈ™tri a adoptat Noua Strategie pentru Tineret “InvestiÈ›ie È™i Capacitare” 2010-2018 care pune în lumină importanÈ›a dialogului dintre tineri È™i responsabilii pentru politici publice, la toate nivelurile decizonale, proces cunoscut sub denumirea de dialog structurat. Ca Stat Membru al Uniunii Europene, România È™i-a asumat prioritățile Strategiei È™i implicit angajamentul de a dezvolta consulări periodice cu tinerii, la nivel naÈ›ional, atât pe probleme de interes local/regional pentru aceÈ™tia, dar È™i din perspectiva europeană luând în considerare calitatea de cetățeni europeni a tinerilor.

La nivel european, dialogul structurat între tineri și reprezentanții politici se desfășoară oficial în cadrul Conferințelor pentru Tineret ale fiecărei președinții UE (o dată la 6 luni) și a altor evenimente de tradiție europene precum Săptămâna Europeană a Tineretului. Temele principale sunt abordate pe parcursul a trei președinții (un an și jumătate), fiecare președinție stabilind o subtemă de discutat.

În cadrul Președinției Daneze (1 ianuarie – 31 iunie 2012) tema propusă este ’’Participarea tinerilor la viața democratică – stimularea creativității și a inovării’’. Rezultatele dezbaterilor și consultării cu tinerii pe această temă, în toate cele 27 State Membre UE, vor fi discutate la nivel european în cadrul Conferinței pentru Tineret în Martie 2012).

În România, coordonarea consultărilor în cadrul acestui proces este asigurată de Grupul Național de Lucru constituit sub egida Autorității Naționale pentru Sport și Tineret, din care face parte Consiliul Tineretului din România alături de reprezentanți ai altor organizații neguvernamentale de tineret. Consultările s-au desfășurat până în prezent pe bază de chestionar on-line, dorindu-se în continuare îmbunătățirea procesului și folosirea rezultatelor atât la nivel local/regional, dar și european.

Importanța dezbaterilor și a participării
Angajarea în dialog este primul pas pentru a asigura participarea reală a tinerilor la procesul decizional și la soluționarea problemelor care îi privesc în mod direct. Angajarea în mod responsabil și informat în dialogul cu autoritățile publice este un pas important în implicarea și recunoașterea tinerilor ca cetățeni activi. Asigurarea continuității acestui dialog pe termen mediu și lung este fundamentală pentru dezvoltarea democrației și participarea deplină în comunitate, la nivel național și în cadrul UE.

OrganizaÈ›iile neguvernamentale de tineret (ONGT) – ca reprezentanÈ›i ai socității civile – joacă un rol esenÈ›ial în acest proces, ele fiind purtătorii mesajului tinerilor, cei care apără interesele acestora È™i lucrează în beneficiul lor. De aceea, ONGT trebuie să fie promotorii acestor dezbateri la nivel local È™i regional, stimulând astfel implicarea activă a tinerilor (a celor organizaÈ›i, dar È™i neorganizaÈ›i) È™i aducând la aceeaÈ™i masă reprezentanÈ›i ai tuturor actorilor direct interesaÈ›i de problematica de tineret.

Scopul și obiectivele dezbaterilor
Dezbaterile regionale în cadrul dialogului structurat au ca principal scop consultarea directă a tinerilor și a altor actori direct interesați de problematica tineret cu privire la participarea tinerilor în spațiul democratic național și european în vederea îmbunătățirii și dezvoltării cadrului legislativ pentru tineret la toate nivelurile decizionale.

Obiective:
1. Stimularea dialogului între tineri și responsabilii politici la toate nivelurile decizionale și încurajarea continuității acestuia pe termen mediu și lung;
2. Contribuție din partea României la dezvoltarea cadrului legislativ pe problematica de tineret la nivel european, în acord cu nevoile reale ale tinerilor români;
3. Stimularea participării civice a tinerilor prin angajarea în dialog și dezbateri pe probleme care îi privec în mod direct;
4. Implicarea directă a tinerilor români în dezbaterea temelor și a priorităților europene pe problematica de tineret prin organizarea dezbaterilor regionale în cadrul dialogului structurat;
5. Implementarea priorităților europene pe problematica de tineret asumate de România în calitate de Stat Membru.

Temele de dezbatere
Tema principală a dezbaterilor este cea propusă la nivel european pentru următorul ciclu de consultări, respectiv ’’Participarea tinerilor la viața democratică – stimularea creativității și a inovării’’. Ca subteme ale acesteia vor fi abordate:
1) Participarea tinerilor la democrația instituțională – participarea la vot și în relația cu instituțiile statului.
2) Participarea tinerilor în societatea civilă, în special prin voluntariat și în cadrul organizațiilor de/pentru tineret, stimulând capacitatea de creație și inovare a acestora pentru a participa la dezvoltarea comunității.
În acest sens, subiectele de discuție pot varia în funcție de nevoile specifice la nivel regional, respectiv considerând prioritățile și nevoile la nivel național. Astfel, pot fi abordate subiecte precum: participarea responsabilă a tinerilor la vot, participarea tinerilor la procesul decizional, participarea tinerilor în toate etapele politicilor publice care îi privesc direct, stimularea voluntariatului, susținerea organizațiilor neguvernamentale pentru tineret, stimularea creativității tinerilor și recunoașterea plusului de valoare adus comunității etc.

Cine organizează și cine participă la dezbateri
Dezbaterile locale/regionale vor fi inițiate de una sau mai multe organizații neguvernamentale de tineret aplicante din localitatea/regiunea respectivă, ca urmare a unui parteneriat între acestea.
Participanii la dezbateri sunt reprezentanți ai tuturor actorilor interesați de problematica tineret: autorități publice locale, ONGT, tineri neorganizați, cadre didactice, cadre universitare, reprezentanți ai grupurilor informale de tineri etc.

Cum folosim rezultatele
Rezultatele dezbaterilor vor fi folosite atât la nivel local și regional, dar și la nivel național și european. Astfel, acestea vor constitui în primul rând recomandările din partea României pentru următorul ciclu de consultări la nivel european, consultări în urma cărora va fi îmbunătățit cadrul normativ pentru tineret. Acestea sunt cu atât mai importante cu cât, în perioada respectivă, se decide viitorul programelor pentru tineret la nivel european (precum Tineret în Acțiune) pentru perioada 2014-2020.
La nivel național, rezultatele consultărilor vor fi folosite de către CTR în demersurile sale de îmbunătățire a cadrului normativ național pentru tineret, respectiv de către ANST ca principala instituție publică abilitată în domeniu.
La nivel local și regional, rezultatele pot fi folosite de către organizațiile neguvernamentale în fundamentarea acțiunilor desfășurate și dezvoltarea de noi activități, pornind de la nevoile reale identificate. Totodată, pot fi folosite în demersurile de advocacy în raport cu instituțiile publice locale și pentru a contribui la dezvoltarea politicilor publice pentru tineret.

Cum se pot implica organizațiile neguvernamentale de tineret
CTR invită organizațiile neguvernamentalede nivel local/regional să se alăture, în calitate de Parteneri, demersului de consultare a tinerilor prin:
-inițierea la nivel local/regional a unei dezbateri pe temele mai sus menționate;
-dezvoltarea, alături de CTR, a conținutului și metodologiei pentru dezbatere;
-asigurarea suportului logistic pentru desfășurarea dezbaterii: identificarea unei locații adecvate, invitarea reprezentanților instituțiilor publice locale și alți actori interesați, inclusiv tineri și alte ONGT, promovarea evenimentului și diseminarea rezultatelor;
-identificarea/selectarea unui tânăr voluntar în calitate de moderator al dezbaterii, interesat de problematica discutată;
-realizarea unui scurt raport în urma evenimentului care să conțină concluziile dezbaterii și recomandările tinerilor din localitatea/regiunea respectivă.

CTR sprijină prin….

-recunoaștere oficială și folosirea rezultatelor în urma dezbaterilor, atât la nivel național, dar și european, în cadrul Conferințelor pentru Tineret;
-oferirea de suport informațional și expertiză în dezvoltarea conținutului și a metodologiei, în toate etapele evenimentului, atât pentru organizatori, dar și pentru moderator.
-promovarea și susținerea parteneriatului și a activității la nivel național, pe canalele on line, în rândul organizațiilor membre și în cadrul Grupului Național de Lucru.

Calendar:
24 nov – 15 dec. 2011 – apel deschis pentru ONGT de nivel local/regional;
19 dec 2011 – 31 ian 2012 – desfășurarea dezbaterilor (pregătire, implementare, evaluare) și centralizarea rezultatelor;
Pe măsură ce își vor manifesta interesul de a se implica în organizarea dezbaterilor, ONGT locale/regionale vor fi contactate de CTR pentru încheierea parteneriatului și începerea pregătirilor.

Alte aspecte importante
·Datele exacte ale dezbaterilor vor fi stabilite împreună cu Partenerii.
·CTR își propune să susțină cât mai multe dezbateri locale/regionale. Acestea se vor desfășura în localitățile de proveniență ale organizațiilor aplicante. CTR încurajează dezbaterile și în localitățile/regiunile cu un grad mai scăzut de implicare a tinerilor în viața comunității, cu scopul de a stimula participarea acestora.

·Dezbaterile pot fi inițiate de una sau mai multe ONGT, de un ONGT și o instituție publică și/sau de un ONGT și un grup informal de tineri, în baza unui acord de parteneriat între aceștia.

·CTR încurajează parteneriatele ONGT – instituții publice locale/regionale și posibilitatea ca aceste dezbateri să fie inclusiv susținute financiar de către autoritățile locale/regionale, în baza Legii 350/2006 – Legea Tinerilor (Art. 28.)

·CTR va încheia parteneriate de comun agreate cu fiecare dintre organizațiile partenere la nivel local/regional;

Documentele necesare aplicării sunt: scrisoare de asumare din partea reprezentantului legal, semnată și ștampilată în original; scurtă descriere a organizației aplicante; datele de contact ale persoanei responsabile. Termenul limită pentru trimiterea acestora este data de 15 decembrie 2011 la adresa office@ctr.ro.
http://www.ctr.ro/rum/articles/view/220