Anunt selectie partener proiect ID 63576

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”
Titlul proiectului: „Formarea continuă a profesorilor de Limba Română în societatea cunoaşterii”
Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/63576
Beneficiar: INSPECTORATUL ÅžCOLAR JUDEÅ¢EAN BOTOÅžANI

ANUNÅ¢

INSPECTORATUL ÅžCOLAR JUDEÅ¢EAN BOTOÅžANI, cu sediul în municipiul BotoÅŸani, str. Nicolae Iorga nr. 28, cod fiscal 3372254, în calitate de Beneficiar ÅŸi Partener Principal în cadrul proiectului „Formarea continuă a profesorilor de Limba Română în societatea cunoaÅŸterii” – ID 63576, are în derulare contractul nr. POSDRU/87/1.3/S/63576 din data de 14.09.2010 pentru Proiectul mai sus menÅ£ionat, din Fondul Social European (FSE) în cadrul Programulului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Implementarea activitatilor Proiectului se face în Parteneriat (Beneficiar: Inspectoratul Scolar Judeţean Botoşani + Partener 1: Casa Corpului Didactic Cluj + Partener 2: SIVECO Romania + Partener 3: TEHNE Bucureşti).
In vederea selectării pentru introducerea unui nou Partener, care să participe la implementarea acestui Proiect, Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani, invită entitatile private sau publice interesate să depună o scrisoare de interes în vederea includerii acestora în procesul de selecţie.
Selecţia Partenerului se va derula în conformitate cu Instrucţiunile nr. 31 şi nr. 37 din 2010 emise de AMPOSDRU.
Pentru a fi consideraţi eligibili, candidaţii interesaţi trebuie să depună o scrisoare de interes care să îndeplinească următoarele condiţii:
• Activitate permanentă de evaluare şi monitorizare a diferitelor aspecte specifice sistemului educaţional din Romania;
• Experienţă de minim 5 ani în organizarea de activităţi de formare continuă;
• Experienţă în acreditarea de programe de formare continuă pentru cadre didactice;
• Alocarea de resurse umane pentru implementarea proiectului :
– experÅ£i în organizarea ÅŸi monitorizarea activităţilor de formare continuă;
– 1 responsabil financiar;
– experÅ£i curriculum ;
– experÅ£i în acreditarea de programe de formare continuă.
• Experienţă indelungată în domeniul managementului proiectelor educaţionale;
• Prezentarea bilanţului pe ultimii 3 ani;
• Va contribui la cofinanţarea Proiectului;
• Are capacitatea operaţională de a acţiona în regiunile Bucureşti-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest (aria de implementare a proiectului).
CandidaÅ£ii interesaÅ£i pot obÅ£ine mai multe informaÅ£ii de luni până vineri, între orele 10:00 – 15:00, cu excepÅ£ia sărbătorilor legale, la adresa sediului Inspectoratului Åžcolar JudeÅ£ean BotoÅŸani.
Scrisorile de interes se pot transmite prin poştă sau direct la sediul unităţii, până la data de luni, 10 octombrie 2011, orele 15.00.

Contact:
Prof. Dr. Ada-Alexandrina Macovei, Manager proiect
Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani
Str. Nicolae Iorga nr. 28, 710213, BotoÅŸani
Tel: +40 231 584050/ fax: +40 231 584052 ; Mobil: 0742072252
email: ada_macovei@yahoo.com sau office.isjbt@gmail.com
www.isjbotosani.ro

Manager proiect, Inspector Åžcolar General Adunct,
Prof. Dr. Ada-Alexandrina Macovei Prof. Horia Alexandru Sorin Negrescu