ANUNÈš DE SELECÈšIE A UNOR EXPERÈšI

Asociația ”Clara” Dorohoi, în parteneriat cu Agenția Județeană de Prestații Sociale Botoșani implementeaza începând cu 01.06.2011 proiectul cu titlul “Formare continuă – calitate crescută a muncii”, cod contract POSDRU/108/2.3/G/79643, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, DMI 2.3 ”Acces și participare la formare profesională continuă (FPC)”.
În cadrul acestui proiect se vor organiza, în perioada noiembrie 2011 – iunie 2012, 4 cursuri de calificare pentru ocupațiile:
 lucrător în comerț (cod COR 5220.1.1),
 lucrător în tricotaje-confecții (cod 7433.1.4)
 lucrător în structuri pentru construcții (cod 7122.1.3),
 lucrător în tâmplărie (cod 7422.1.4),
Asociația ”Clara” Dorohoi, anunță, în calitate de beneficiar al Proiectului ”Formare continuă-calitate crescută a muncii”, ID 79643, organizarea selecției prin concurs de dosare a unor experți pe termen scurt formatori, după cum urmează:
2 experti pe termen scurt formatori pentru cursul de lucrător în comerț
2 experti pe termen scurt formatori pentru cursul de lucrător în structuri pentru construcții
2 experti pe termen scurt formatori pentru cursul de lucrător în tâmplărie
2 experti pe termen scurt formatori pentru cursul de lucrător în tricotaje-confecții
Criterii de selecție:
• studii superioare de lunga durată
• formator sau cadru didactic din învăţământul profesional şi tehnic
• disponibilitatea de a participa la întâlnirile de lucru organizate de reprezentanţii echipei de implementare a proiectului şi la sesiunile de formare (inclusiv in week end)

Dosarele de candidatură vor cuprinde:
– scrisoare de intenÅ£ie
– Curriculum Vitae, în format Europass, în limba română semnat ÅŸi datat pe fiecare pagină de către deponent, în format scanat PDF; (Obs: în CV la Locul de muncă vizat se va completa Expert pe termen scurt – expert formator iar la Domeniul ocupational se va completa Proiect: “Formare continua-calitate crescută a muncii”);;
– copie a cărÅ£ii de identitate/buletinului de identitate;
– copii ale documentelor doveditoare privind studiile finalizate ÅŸi calificarea în domeniu,
– anexe ale CV‐ului;
– copii ale documentelor doveditoare privind activitatea specifică, anexe ale CV‐ului;
– recomandări – din partea unor instituÈ›ii sau persoane.
– DeclaraÅ£ie de consimţământ privind folosirea datelor personale semnată si datată (conform model anexat) în format scanat PDF.

În vederea selecției, pentru posturile de experți pe termen scurt formator pentru cursurile de lucrător în comerț și lucrător în tricotaje-confecții, veți transmite cel târziu până pe 15.11.2011 dosarul de candidatură în format electronic (copii conform cu originalul semnate de dvs.), prin e‐mail, la adresa clara@dorohoi.com.
În vederea selecției, pentru posturile de experți pe termen scurt formator pentru cursurile de lucrător în tâmplărie și lucrător în în structuri pentru construcții, veți transmite cel târziu până pe 30.11.2011 dosarul de candidatură în format electronic (copii conform cu originalul semnate de dvs.), prin e‐mail, la adresa clara@dorohoi.com.
Persoanele interesate vor menționa în titlul e-mailului de înscriere poziția de expert pe termen scurt formatori. Candidații sunt rugați sa ceară o confirmare de primire a e-mailului.
Aplicaţiile neconforme cu cerinţele de mai sus sau transmise pe altă cale, nu vor fi luate în considerare.
În urma evaluării candidaturilor, persoanele selectate vor fi invitate sa depună în original Curriculum Vitae și documentele doveditoare, pe suport hârtie, semnat şi datat.