Antreprenoriat feminin – Teleorman

In perioada 12-13 Iulie 2012, in cadrul proiectului CeMPRES se va organiza cursul de antreprenoriat feminin, in Teleorman, Alexandria – Liceul Teoretic Constantin Noica.

Invitam femeile din judetul Teleorman sa se inscrie la un crus gratuit de antreprenoriat si dezvoltare personala, acreditat CNFPA. Lectorul cursului este dl. Sorin Feroiu - —experienta de peste 15 ani in domeniul formarii profesionale, trainer acreditat CNFPA, —certificari internationale de la Master Trainer Institute (Franta) si Achieve Global (pentru programele de vanzari, leadership si customer service), acreditare de consilier in cariera GCDF si recunoscuta CNFPA.

Pentru detalii suplimentare, apelati la consultantul CeMPRES din judetul Teleorman- Dra. Liliana Milcu, telefon: 0784258919

E-mail: consultant.teleorman@cempres.ro

Proiectul CeMPRES, Centru Multimedial de Promovare şi Resurse în Egalitatea de Şanse”, cod POSDRU 97/6.3/S/47963, este un proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,  implementat de Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Slatina în parteneriat cu Patronatul Român, Asociația Europe for Europe (Italia), Euro Consulting și Asociația Patronală a Medicilor de Medicina Muncii din România.

Proiectul se înscrie în Axa Prioritară 6 – ”Promovarea incluziunii sociale”, domeniul major de intervenţie 6.3 – ”Promovarea egalității de șanse pe piața muncii” iar perioada acestuia de implementare este de 24 de luni, de la 02 august 2010 până la 31 iulie 2012.