Angajaţii în domeniul turismului din regiunea Sud Vest Oltenia beneficiază de cursuri gratuite

Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major deintervenţie 2.3 „Acces şi participare la formare profesională continuă (FPC)”

Titlul proiectului: “Competenţe crescute pentru angajaţii din turism din regiunea Sud Vest Oltenia”

Beneficiar: Asociaţia pentru Promovarea Turismului Rural

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/108/2.3/G/83043

COMUNICAT DE PRESÄ‚

Mai 2012

Luni, 4 Iunie, ora 10.00, la Hotel Castel din Râmnicu Vâlcea, va avea loc deschiderea primului curs de calificare/recalificare pentru ocupaţia de cameristă, în cadrul proiectului “Competenţe crescute pentru angajaţii din turism din regiunea Sud Vest Oltenia”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Proiectul este implementat de Asociaţia pentru Promovarea Turismului Rural în parteneriat cu S.C. Centrul de Pregătire „Turism, Hotel Restaurant – M. Bugan” S.R.L. din Bucureşti şi are ca obiectiv general creşterea nivelului de calificare şi implicit reducerea şomajului din regiunea de Sud Vest Oltenia, a angajaţilor din unităţile de turism din regiunea anterior menţionată, prin furnizarea de programe de calificare/recalificare CNFPA, pentru următoarele ocupaţii: administrator pensiune turistică, ospătar (chelner), tehnician hotelărie – recepţioner şi cameristă.

Cursurile de cameristă oferite sunt gratuite şi se vor finaliza prin obţinerea unui certificat eliberat de CNFPA. Durata de pregătire a cursului de cameristă corespunde nivelului 1 de calificare, şi anume 360 de ore din care 120 ore de teorie si 240 ore de practică.

În următoarele luni, în cadrul proiectului vor începe cursuri de formare profesională continuă pentru ocupaţiile: administrator pensiune turistică, ospătar (chelner), tehnician hotelărie – recepţioner.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la:

Tel: 021.320.91.56

Fax: 021.320.91.55

E-mail: asturvalcea@gmail.com

Persoană de contact: Matache Paul-Romică

Asociaţia pentru Promovarea Turismului Rural

Înfiinţată în anul 2010, Asociaţia pentru Promovarea Turismului Rural este o organizaţie care sprijină şi promovează dezvoltarea socio-economică în general  în domeniul turismului şi în particular a turismului rural.

Asociaţia promovează şi dezvoltă programe de formare profesională continuă, activităţi de formare, evaluare şi certificare de personal, oferă servicii de consultanţă, facilitează obţinerea de informaţii şi oferă servicii de consiliere şi orientare în carieră persoanelor interesate. De asemenea, asociaţia promovează creşterea nivelul de calificare al angajaţilor şi al gradului de ocupare a forţei de muncă.