Angajaţii în domeniul turismului din regiunea Sud Vest Oltenia beneficiază de cursuri gratuite

Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major deintervenţie 2.3 „Acces şi participare la formare profesională continuă (FPC)”

Titlul proiectului: “Competenţe crescute pentru angajaţii din turism din regiunea Sud Vest Oltenia”

Beneficiar: Asociaţia pentru Promovarea Turismului Rural

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/108/2.3/G/83043

COMUNICAT DE PRESÄ‚

Iunie 2012

 

Luni, 25 Iunie, ora 14.00, la Hotel Castel din Râmnicu Vâlcea, va avea loc deschiderea celui de-al doilea curs de calificare/recalificare pentru ocupaţia de tehnician în hotelărie, în cadrul proiectului “Competenţe crescute pentru angajaţii din turism din regiunea Sud Vest Oltenia”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Proiectul este implementat de Asociaţia pentru Promovarea Turismului Rural în parteneriat cu S.C. Centrul de Pregătire „Turism, Hotel Restaurant – M. Bugan” S.R.L. din Bucureşti şi are ca obiectiv general creşterea nivelului de calificare şi implicit reducerea şomajului din regiunea de Sud Vest Oltenia, a angajaţilor din unităţile de turism din regiunea anterior menţionată, prin furnizarea de programe de calificare/recalificare CNFPA, pentru următoarele ocupaţii: administrator pensiune turistică, ospătar (chelner), tehnician hotelărie – recepţioner şi cameristă.

Cursurile de tehnician în hotelărie oferite sunt gratuite şi se vor finaliza prin obţinerea unui certificat eliberat de CNFPA. Durata de pregătire a cursului de tehnician în hotelărie corespunde nivelului 3 de calificare, şi anume 1080 de ore din care 360 ore de pregătire teoretică si 720 ore de pregătire practică.

În următoarele luni, în cadrul proiectului vor începe cursuri de formare profesională continuă pentru ocupaţiile: administrator pensiune turistică şi ospătar (chelner).

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la:

Tel: 021.320.91.56

Fax: 021.320.91.55

E-mail: asturvalcea@gmail.com

Persoana de contact: Matache Paul-Romică

 

Asociaţia pentru Promovarea Turismului Rural

Înfiinţată în anul 2010, Asociaţia pentru Promovarea Turismului Rural este o organizaţie care sprijină şi promovează dezvoltarea socio-economică în general  în domeniul turismului şi în particular a turismului rural.

Asociaţia promovează şi dezvoltă programe de formare profesională continuă, activităţi de formare, evaluare şi certificare de personal, oferă servicii de consultanţă, facilitează obţinerea de informaţii şi oferă servicii de consiliere şi orientare în carieră persoanelor interesate. De asemenea, asociaţia promovează creşterea nivelul de calificare al angajaţilor şi al gradului de ocupare a forţei de muncă.