ALTFEM o campanie pentru schimbarea imaginii femeii în societate

București, 22 iunie 2011

TBWA\București alături de partenerii săi, Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate (CPE) și ActiveWatch – Agenția de Monitorizare a Presei (AMP) au lansat proiectul național ALTFEM – o campanie pentru schimbarea imaginii femeii in societate.

La conferinţa de lansare au participat atât autoritați publice și decidenți de politici publice, cât si reprezentanți ai organizațiilor de femei și reprezentanți ai societații civile.
Cofinanțat prin Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, proiectul strategic va avea o durată de 24 de luni. Proiectul se înscrie în axa 6, “Promovarea incluziunii sociale”, având ca domeniu major de intervenție 6.3 “Promovarea egalității de șanse pe piața muncii”.
Proiectul își propune îmbunătățirea percepției asupra rolului profesional și social al femeii și creșterea gradului de conștientizare a experților și operatorilor mass media, a partenerilor sociali, a organizațiilor societății civile, a autorităților publice din domeniul muncii și audiovizualului și a femeilor, în general, asupra problematicii egalității de șanse pe piața muncii.

Obiective specifice și activitățile prin care acestea vor fi atinse:

• Identificarea percepțiilor și stereotipurilor asupra femeii în relație cu profesia, așa cum rezultă acestea din mass-media și din comunicarea comercială, prin realizarea unei cercetări cantitativ-calitative, relevantă la nivel național.
• Dezvoltarea abilităților a 400 de jurnaliști, experți mass media, experți în marketing și comunicare privind identificarea și combaterea stereotipurilor de gen, prin organizarea de cursuri de formare.
• Creșterea conștientizării grupurilor țintă ale proiectului cu privire la importanța și beneficiile egălității de gen pe piața muncii și a eliminării stereotipurilor, prin lansarea unei campanii de sensibilizare, la nivel național.
• Facilitarea accesului grupurilor țintă ale proiectului la resurse relevante privind problematica egalității de gen și combaterea stereotipurilor, prin dezvoltarea unui centru de resurse online
• Creșterea gradului de coeziune în rândul femeilor din mass media și comunicare în scopul diminuării impactului stereotipurilor de gen pe piața muncii, prin inființarea unei rețele a femeilor profesioniste în domeniul media, comunicare și marketing.

Informații despre parteneri:

TBWA\București este biroul local al rețelei multinaționale TBWA\, una dintre cele mai renumite și puternice companii de comunicare la nivel global, prezentă în peste 40 de țări. TBWA\ asigură servicii integrate de comunicare, de la strategie, creație și producție, la PR și evenimente speciale pentru clienți precum McDonald’s, Mars, Michelin, Henkel, Beko sau Adidas. Agenția TBWA\București a participat la diverse programe și campanii media pe teme de educație, asistență și integrare socială.
Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate (CPE) este o organizație neguvernamentală care, de aproape 10 ani, propune soluții pentru îmbunătățirea calității vieții, prin integrarea egalității de șanse între femei și bărbați în domeniile economic, politic și social și prin promovarea egalității de gen.
ActiveWatch – Agenția de Monitorizare a Presei (AMP) este o organizație de drepturile omului specializată în drepturile mass media, anti-discriminare, bună-guvernare, comunicare și cercetare în domeniul mass-media.

Contact pentru presă și informații suplimentare despre proiect:
Silvia Giurcă
PR Manager TBWA\București
Strada Uranus 150, Etaj 3, București, România
tel.: +4 021 212 43 12 \ fax: +4 021 211 63 55 \ mobil: +4 0722 153 345
silvia.giurca@tbwa.ro