ADAPTIC – proiect european pentru dezvoltarea aptitudinilor in TIC

Servicii  specializate şi individualizate de consultanţă pentru a ajuta IMM-urile să se adapteze la noua tehnologie a informaţiilor şi comunicaţiilor

Camera de Comerţ şi Industrie Bacău, în calitate de partener, derulează proiectul intitulat ADAPTIC începând cu data de 05 Octombrie 2010. Proiectul se desfăşoară în parteneriat cu Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Arad, Fundaţia Centrul Român pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii – CRIMM Bucureşti, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Satu Mare şi Instituto de Formacion Integral S.L.U. Madrid, Spania, partener transnaţional.

Obiectivul principal al proiectului este creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi IMM-urilor din zonele Nord-Est, Bucureşti-Ilfov, Vest şi Nord-Vest la tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor (TIC).

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: creşterea conştientizării asupra importanţei adaptării lucrătorilor şi întreprinderilor la dezvoltarea noilor tehnologii a informaţiilor şi comunicaţiilor; schimb de bune practici şi experienţa transnaţională cu scopul de a ajuta lucrătorii şi întreprinderile să se adapteze la noua tehnologie a informaţiilor şi comunicaţiilor; îmbunătăţirea prin activităţi de învăţare a adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor la tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor.

Proiectul va avea un efect pozitiv pe termen lung deoarece sprijină IMM-urile şi lucrătorii să indentifice lacunele lor în privinţa tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor, le furnizează un diagnostic personalizat, dar şi cursuri de formare şi îi va ajuta să cunoască importanţa tehnologiilor informaţiilor şi comunicaţiilor ca un instrument folosit zilnic, nu doar un instrument abstract.

Proiectul, prin activităţile sale, va contribui la crearea unei pieţe a muncii flexibile datorită implementării tehnologiilor informaţiilor şi comunicaţiilor în aproape orice domeniu de activitate, va sprijini IMM-urile şi lucrătorii să se adapteze la cerinţele noilor tehnologii şi, prin urmare, personalul angajat îşi va îmbunătăţi abilităţile, competenţele şi cunoştinţele.

Proiectul este finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, are o durată de 36 luni şi se va desfăşura în zonele Nord-Est, Bucureşti-Ilfov, Vest şi Nord-Vest.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la telefon: 0234570010, fax: 0234571070, e-mail: ccibc@ccibc.ro.

Persoană de contact: Cătălin BOGHIU, Manager de proiect, mobil: 0745655473.