Activități Unitate Culturală – Februarie 2012

Nr. 282/17.02.2012 – Brăila

ÃŽn luna februarie 2012, Unitatea culturală a Centrului de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă – Regiunea Sud-Est, desfășoară în cadrul proiectului “Crearea ÅŸi funcÅ£ionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forÅ£ei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă”, ID 62509, proiect cofinanÅ£at din Fondul Social European prin Programul OperaÅ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale, domeniul major de intervenÅ£ie 6.2 – ÃŽmbunătăţirea accesului ÅŸi participării grupurilor vulnerabile pe piaÅ£a muncii, beneficiar AsociaÈ›ia Pakiv România, două activități culturale: ”Ziua InternaÈ›ională a Limbii Materne” È™i ”Ziua Dezrobirii Romilor”, în zilele de 21 È™i 24 februarie 2012.
Ziua Internațională a Limbii Materne a fost proclamată în data 21 februarie de către Conferința Generală UNESCO din 17 Noiembrie 1999, cu scopul de a promova recunoașterea și utilizarea limbilor materne din lume, în special a limbilor grupurilor minoritare.
Ziua Dezrobirii Romilor marchează încheierea procesului de dezrobire a ţiganilor de pe moşiile boiereşti din data de 20 februarie 1856, cât şi adoptarea legislaţiei privitoare la aceasta, „Legiuirea pentru emanciparea tuturor țiganilor din Principatul Românesc”, promulgată de domnitorul Țării Românești, Barbu Dimitrie Știrbei.
Aceste activități culturale promovează diversitatea lingvistică și culturală a grupurilor minoritare și vor fi parte integrantă din programele organizate cu această ocazie de către Instituția Prefectului Brăila.

Informaţii suplimentare:
Asociaţia Pakiv România
Sucursala Brăila
Telefon: 0239 610 621
Web: www.cis-rom.ro
E-mail: cispersudest@yahoo.com

Mardale-Ilie Cristian
Responsabil evenimente şi conferinţe
E-mail: mardale_cristian@yahoo.com