Activități Unitate culturală – aprilie 2012

Brăila, 05 aprilie 2012

ÃŽn luna aprilie 2012, Unitatea culturală a Centrului de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă – Regiunea Sud-Est,  desfășoară în cadrul proiectului “Crearea ÅŸi funcÅ£ionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forÅ£ei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă”, ID 62509, proiect cofinanÅ£at din Fondul Social European prin Programul OperaÅ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale, domeniul major de intervenÅ£ie 6.2 – ÃŽmbunătăţirea accesului ÅŸi participării grupurilor vulnerabile pe piaÅ£a muncii, beneficiar AsociaÈ›ia Pakiv România, două activități  culturale: ”Ziua InternaÈ›ională a Romilor” È™i ”Ziua Nesegregării È™i Nediscriminării în ÃŽnvățământ”, în zilele de 09 È™i 20 aprilie 2012.

Prima activitate culturală marchează data de  8 aprilie, respectiv reunirea la nivel internaţional a organizaţiilor romilor din lume în cadrul primului Congres Mondial al Romilor, ce a avut loc la Londra, în 1971, devenind apoi cunoscută ca “Ziua Internaţională a Romilor”. La acest congres au fost puse bazele Uniunii Internaţionale a Romilor,  s-a adoptat drapelul precum şi imnul internaţional al romilor.

 În acest context, Asociaţia PAKIV România, în parteneriat cu Alianța pentru Unitatea Romilor Filiala Brăila, va organiza pe data de 9 Aprilie 2012, o activitate cultural artistică de amploare, cu parade tradiţionale rome, începînd cu orele 12,00.

Ziua Nesegregării şi Nediscriminării în Învăţământ marchează ziua de 20 aprilie 2004 când a fost emisă de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, la cererea şi cu participarea organizaţiilor rome, Notificarea nr. 29323  privind interzicerea segregărilor copiilor în învăţământ. Cu această ocazie, la sediul CISPER SE, din strada Danubiului nr.4, va fi organizată o masă rotundă cu reprezentanții autorităților locale, profesori de limba romani și mediatori școlari, cu scopul de a analiza, conștientiza și preveni segregarea în sistemul educațional la nivelul județului Brăila.

Ambele activități fac parte din programul Unității Culturale a Centrului de Incluziune Socială pentru persoanele de Etnie Romă, Regiunea Sud-Est, de promovare a culturii , tradițiilor și creației artistice a romilor.

Informaţii suplimentare:

Asociaţia Pakiv România

Sucursala Brăila                  

Telefon: 0239 610 621         

Web: www.cis-rom.ro

E-mail: cispersudest@yahoo.com

Mardale-Ilie Cristian

Responsabil evenimente şi conferinţe

E-mail: mardale_cristian@yahoo.com