Activităţi culturale pentru copiii de etnie romă

         

COMUNICAT DE PRESÄ‚

      București, 5  septembrie 2011

Activităţi culturale pentru copiii de etnie romă

 

Centrul de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă Bucureşti Ilfov, organizează în perioada 5-16 septembrie 2011 în cadrul unităţii culturale din str. Drăguşin Deleanu nr. 1A, sector 2 Bucureşti, o serie de activităţi culturale pentru copii de vârstă şcolară.

  

          Activităţile culturale se vor desfăşura în cadrul proiectului  “Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă” – ID 62509,  cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Proiectul este implementat de către Asociația Pakiv România, în parteneriat cu Asociaţia Amare Prhala Cluj Napoca, Asociația  DIVERS Târgu Mureș, Agenția pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Pro Diversitate București și Mesogeiako Symvouleftiko Systema S.A. Atena.

           

          Prima sesiune a activităţilor culturale, programată în săptămâna 5-9 septembrie 2011, va include o naraţiune a elementelor de origine a romilor, informând copiii asupra limbii, parcursului istoric şi elementelor culturale definitorii ale romilor. Scopul acestui demers este compensarea deficitelor informaţionale privitoare la etnia romilor din sistemul de învăţământ şi creşterea stimei de sine a copiiilor romi prin conştientizarea valorilor culturale. Naraţiunea va fi asociată cu momente interactive în care copiii vor relata din experienţele personale şi familiale.

 

          Următoarea sesiune, programată în săptămăna 12-16 septembrie 2011, va conţine un atelier de desen şi pictură, în care participanţii vor exprima grafic elemente ale culturii rome, expuse pe parcursul primei sesiuni. Atelierul se va finaliza cu expoziţia desenelor în unitatea culturală a CISPER Bucureşti Ilfov, stimulând creativitatea copiiilor.

 

  

 

 

Informaţii suplimentare:

Asociaţia Pakiv România                           CISPER București Ilfov     

Telefon: 0258/811170                                 Responsabil PR                                     

Web: www.pakiv.ro, http://cis-rom.ro           Ciprian Homm 

E-mail: pakiv_romania@yahoo.com            Telefon: 021 2400838

                                                                    E-mail:   

                                                                     cisperbucurestipr@yahoo.com