Activități culturale martie 2012: Ziua Internațională a Femeii și Ziua Mediatorului Școlar Rom

Brăila, 2 aprilie 2012

ÃŽn luna martie 2012, Unitatea culturală a Centrului de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă – Regiunea Sud-Est,  a desfășurat în cadrul proiectului “Crearea ÅŸi funcÅ£ionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forÅ£ei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă”, ID 62509, proiect cofinanÅ£at din Fondul Social European prin Programul OperaÅ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale, domeniul major de intervenÅ£ie 6.2 – ÃŽmbunătăţirea accesului ÅŸi participării grupurilor vulnerabile pe piaÅ£a muncii, beneficiar AsociaÈ›ia Pakiv România, două activități  culturale: ”Ziua InternaÈ›ională a Femeii” È™i ”Ziua Mediatorului Școlar Rom”, în zilele de 08 È™i 29 martie 2012, la Sala de Festivități a Școlii Nikos Kazantzakis, din strada Rubinelor nr.2.

Ziua Internațională a Femeii a fost sărbătorită  prin organizarea unei dezbateri privind importanța  rolului femeii rome în familia tradițională, participarea la educaţie și formare profesională în vederea  asigurării accesului egal la ocupare şi construirii unei cariere profesionale.

A doua activitate, Ziua Mediatorului Școlar Rom  a marcat ziua de  17 martie 2000 când a fost elaborată prima Fişă de post a mediatorului ÅŸcolar rom, de către inspectorii pentru ÅŸcolarizarea romilor, participanÅ£i la cel de-al doilea seminar de lucru al acestora, organizat de Ministerul EducaÅ£iei NaÅ£ionale, Romani Criss ÅŸi OSCE. Activitatea a avut ca scop prezentarea aspectelor legate de importanÈ›a muncii mediatorului È™colar rom în comunitățile de romi din Municipiul Brăila, măsuri de prevenire a abandonului È™colar È™i modalități de încurajare a  implicării părinÅ£ilor în educaÅ£ia copiilor, facilitând astfel colaborarea  familie – comunitate – ÅŸcoală.

Ambele activități fac parte din programul Unității Culturale a Centrului de Incluziune Socială pentru persoanele de Etnie Romă, Regiunea Sud-Est, de promovare a culturii , tradițiilor și creației artistice a romilor.

Informaţii suplimentare:

Asociaţia Pakiv România

Sucursala Brăila                  

Telefon: 0239 610 621         

Web: www.cis-rom.ro

E-mail: cispersudest@yahoo.com

 

 

Mardale-Ilie Cristian

Responsabil evenimente şi conferinţe

E-mail: mardale_cristian@yahoo.com