Activități culturale februarie 2012: Ziua Internațională a Limbii Materne și Ziua Dezrobirii Romilor

Nr. 285/28.02.2012 Brăila,

ÃŽn luna februarie 2012, Unitatea culturală a Centrului de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă – Regiunea Sud-Est, a desfășurat în cadrul proiectului “Crearea ÅŸi funcÅ£ionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forÅ£ei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă”, ID 62509, proiect cofinanÅ£at din Fondul Social European prin Programul OperaÅ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale, domeniul major de intervenÅ£ie 6.2 – ÃŽmbunătăţirea accesului ÅŸi participării grupurilor vulnerabile pe piaÅ£a muncii, beneficiar AsociaÈ›ia Pakiv România, două activități culturale: ”Ziua InternaÈ›ională a Limbii Materne” È™i ”Ziua Dezrobirii Romilor”, în zilele de 21 È™i 24 februarie 2012.

Ziua Internațională a Limbii Materne a fost sărbătorită în cadrul manifestării organizate de Instituția Prefecturii Brăila în Sala Mare a Prefecturii, alături de membri ai comunităţilor minorităţilor din Brăila și a a avut ca scop promovarea diversităţii lingvistice şi a educaţiei multilingvistice.

În cadrul manifestării au fost prezentate materiale cu descrierea comunităților în limbile: rromani, spaniolă, estonă, portugheză, bulgară, ebraică, greacă și rusă, de către vorbitori nativi ai acestei limbi.

A doua activitate, Ziua Dezrobirii Romilor s-a desfășurat în cadrul ședinței de lucru a Grupului Mixt pentru implementarea Strategiei Guvernului României de îmbunătățire a Situației Romilor, în sala Rondă a Prefecturii Județului Brăila și a avut ca scop prezentarea acestui moment istoric ca și punct de plecare al emancipării și dezvoltării culturii rome.

Ambele activități fac parte din programul Unității Culturale a Centrului de Incluziune Socială pentru persoanele de Etnie Romă, Regiunea Sud-Est, de promovare a culturii , tradițiilor și creației artistice a romilor.

 

Informaţii suplimentare:

Asociaţia Pakiv România

Sucursala Brăila

Telefon: 0239 610 621

Web: www.cis-rom.ro

E-mail: cispersudest@yahoo.com

Mardale-Ilie Cristian

Responsabil evenimente şi conferinţe

E-mail: mardale_cristian@yahoo.com