Activități culturale aprilie 2012: Ziua Internațională a Romilor și Ziua Nesegregării și Nediscriminării în Învățământ

Braila, 04 mai 2012

ÃŽn luna aprilie 2012, Unitatea culturală a Centrului de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă – Regiunea Sud-Est,  a desfășurat în cadrul proiectului “Crearea ÅŸi funcÅ£ionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forÅ£ei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă”, ID 62509, proiect cofinanÅ£at din Fondul Social European prin Programul OperaÅ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale, domeniul major de intervenÅ£ie 6.2 – ÃŽmbunătăţirea accesului ÅŸi participării grupurilor vulnerabile pe piaÅ£a muncii, beneficiar AsociaÈ›ia Pakiv România, două activități  culturale: ”Ziua InternaÈ›ională a Romilor” È™i ”Ziua Nesegregării È™i Nediscriminării în ÃŽnvățământ”, în zilele de 09 È™i 25 aprilie 2012.

Ziua Internațională a Romilor a fost sărbătorită  în parteneriat cu Primăria Municipiului Brăila și organizațiile neguvernamentale Alianța pentru Unitatea Rromilor, filiala Brăila, Centrul de Pregatire Profesională și Ocupare a Forței de Muncă Expert, Asociația Romilor Km 10 Brăila, Asociația Pro Educația Romilor,  prin organizarea următoarelor activități:

-      masă rotundă la care a fost prezentată importanţa zilei de 8 aprilie în contextul internaţional şi naţional la sediul Alianței pentru Unitatea Rromilor Brăila, din strada Plevnei nr. 354;

-      deplasare la Monumentul Eroilor pentru depunerea unei coroane de flori în memoria victimelor Holocaustului;

-      deplasare pe Faleza Dunării pentru depunerea de coroniţe pe Dunăre.

A doua activitate, ”Ziua Nesegregării și Nediscriminării în Învățământ” a marcat ziua de  20 aprilie 2004 când a fost emisă de către Ministerul Educației și Cercetării, Notificarea nr. 29323 /20.04.2004 privind interzicerea segregările copiilor în învățământ.  Activitatea a avut loc la sediul Școlii Nikos Kazantzakis, în data de 25 aprilie 2012 și a avut ca scop identificarea soluțiilor pentru prevenirea și eliminarea segregării în sistemul educațional.

Participanți la activitate au fost cadrele didactice ale școlii Nikos Kazantzakis, alături de părinți și elevi.

Ambele activități fac parte din programul Unității Culturale a Centrului de Incluziune Socială pentru persoanele de Etnie Romă, Regiunea Sud-Est, de promovare a culturii , tradițiilor și creației artistice a romilor.

Informaţii suplimentare:

Asociaţia Pakiv România

Sucursala Brăila                  

Telefon: 0239 610 621         

Web: www.cis-rom.ro

E-mail: cispersudest@yahoo.com

Mardale-Ilie Cristian

Responsabil evenimente şi conferinţe

E-mail: mardale_cristian@yahoo.com