ACTIVI, SPRE BUNASTARE

ACTIVI, SPRE BUNÄ‚STARE

Asociaţia pentru Cooperare Diana, în parteneriat cu International Computer School, a demarat proiectul ACTIVI, SPRE BUNĂSTARE, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, cu sprijinul POSDRU Sud Muntenia.
Proiectul se va desfaşura pe o perioada de 18 luni in judeţele: Călăraşi, Teleorman, Giurgiu şi Argeş.
Proiectul îşi se propune îmbunătăţirea calitatăţii resurselor umane şi consolidarea pieţei muncii prin instruire, consiliere profesională şi mediere în vederea obţinerii unui loc de muncă, crearea unui Centru de Consiliere, Mediere şi Formare Profesională (CCMFP Muntenia) in Alexandria, creşterea gradului de ocupare pe piaţa forţei de muncă, schimbarea mentalităţii în ceea ce priveşte ocuparea forţei de muncă, îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii precum şi promovarea egalităţii de şanse .
Ca şi activităţi, pe langa înfiinţarea CCMFP Muntenia, se vor organiza: o caravană de informare şi consiliere, 9 work-shopuri, cursuri de formare, servicii de consultanţă, mediere şi plasare la locul de muncă. De asemenea va fi înfiinţat câte un job-club în judeţele: Călăraşi, Teleorman, Giurgiu şi Argeş.
Activităţile vizează 2050 de persoane atât din mediul urban cât şi din cel rural, şomeri, persoane care au părăsit timpuriu şcoala, persoane în căutarea unui loc de muncă, persoane inactive.
Proiectul va avea ca rezultat facilitarea reintegrării şomerilor pe piaţa muncii, creşterea ocupării în rândul categoriilor din grupul ţintă.

Persoana de contact: Adriana Murariu – Manager proiect
Asociaţia pentru Cooperare Diana, Str.Mihai Bravu, nr.47, Olteniţa, Jud.Călăraşi
tel/fax: 0734 845 177, 034/281 43 29, web: www.asociatia-diana.ro,
e-mail: asociatiadiana@gmail.com
SEMNATURA