Accesul femeii pe piața muncii în domeniul social și medical

antet

ÃŽn cadrul proiectului ”Calificarea femeilor în meseria de infirmier o È™ansă pentru servicii medicale È™i sociale de calitate” (POSDRU/144/6.3/S/127320) a fost realizat un studiu privind accesul femeii pe piaÈ›a muncii în domeniul social È™i medical. Cercetarea a fost realizată de către Centrul de Marketing È™i Prognoză Socială – CMCS pentru AsociaÈ›ia Four Change.

Potențialul de risc pe piața muncii este considerat a fi mai ridicat în cazul femeilor, fapt ce a permis explorarea situației acestora în ceea ce privește accesul la locurile de muncă din domeniul social și medical.  Motivația studiului are în vedere percepția asupra egalității de șanse pe piața muncii și schimbările survenite în ultimii ani, constituind atât o oportunitate de a începe procesul de uniformizare a șanselor, cât și un suport pentru integrarea femeilor pe piața muncii în sectorul socio-medical.

Cursurile de calificare în meseria de infirmieră, din cadrul proiectului ”Calificarea femeilor în meseria de infirmier o È™ansă pentru servicii medicale È™i sociale de calitate” au constituit contextul studiului. Proiectul îți propune astfel, să-È™i aducă aportul la îmbunătățirea pe termen lung a unor aspecte din cadrul sistemului medical È™i de asistență socială, prin formarea personalului È™i oferirea unei noi perspective asupra locului de muncă.

Studiul a examinat care este situația femeilor din perspectivă socio-profesională și în ce măsură accesul la meseriile din sfera medicală și socială este unul facil sau nu. De asemenea, a urmărit care este percepția femeilor asupra discriminării de gen la locul de muncă și care este contextul favorabil apariției unei segregări pe bază de gen. Foarte important este și faptul că studiul a ajutat la dezvoltarea unui plan de acțiune pentru femeile ce prezintă un factor mare de risc în ceea ce privește găsirea și ocuparea unui loc de muncă în domeniile amintite. Acestea sunt ajutate să-și găsească un loc de muncă sau să își mențină locul de muncă actual în sfera serviciilor medicale și sociale, prin obținerea unei importante calificări în meseria de infirmieră. Mai mult, prin identificarea perspectivei angajatorilor se pot pune bazele unor acțiuni ulterioare, care să contribuie cu succes la promovarea incluziunii active a femeilor ce fac parte din grupurile defavorizate: cele din mediul rural, cele cu educație scăzută și medie, cele cu vârsta peste 35-40 de ani.

Material realizat în cadrul proiectului “Calificarea femeilor în meseria de infirmier: o șansă pentru servicii medicale și sociale de calitate”, implementat de Asociaţia Caritas Alba Iulia – Asistenţă Medicală şi Socială în parteneriat cu Asociaţia Four Change şi Centrul Diecezan Caritas Iasi şi co-finanţat de Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!

 

Ianău Adina – Denora

Responsabil comunicare