A demarat prima sesiune de transfer transnaÅ£ional de bune practici ÅŸi know-how în afaceri din cadrul proiectului „Dezvoltarea competenÅ£elor antreprenoriale prin transfer transnaÅ£ional de bune practici ÅŸi formare profesională a întreprinzătorilor din România” – STEPS

O echipă de zece traineri ÅŸi experÅ£i români în domeniul managementului se află la Londra, în perioada 10.04.2011 – 16.04.2011, în vederea participării la sesiunea de transfer de bune practici ÅŸi know-how în afaceri realizată de furnizorul britanic de servicii de consultanţă MSK Global Training. CursanÅ£ii fac parte dintr-un grup de 20 de traineri profesioniÅŸti care, după stagiul de pregătire în Marea Britanie, vor transfera, la rândul lor, cunoÅŸtinÅ£ele ÅŸi informaÅ£iile dobândite de la partenerul englez către o reÅ£ea formată din 64 de experÅ£i multiplicatori, repartizaÅ£i în cele opt regiuni de dezvoltare ale ţării. Prin organizarea de programe de specializare în domeniul afacerilor, experÅ£ii multiplicatori vor contribui la dezvoltarea competenÅ£elor manageriale a cel puÅ£in 960 de persoane active care fie doresc să devină întreprinzători privaÅ£i, fie sunt manageri, fie au deja propria firmă ÅŸi doresc să îşi perfecÅ£ioneze cunoÅŸtinÅ£ele profesionale ÅŸi abilităţile de antreprenori. AsistenÅ£a acordată celor ce doresc să îşi dezvolte competenÅ£ele antreprenoriale – studenÅ£i, manageri, întreprinzători, angajaÅ£i, ÅŸomeri – va fi gratuită.
Sesiunea de transfer de bune practici ÅŸi know-how în domeniul antreprenoriatului, care se desfăşoară la Londra în perioada menÅ£ionată, se circumscrie programului “Dezvoltarea competenÅ£elor antreprenoriale prin transfer transnaÅ£ional de bune practici ÅŸi formare profesională a întreprinzătorilor din România.”, realizat în parteneriat de Institutul Român de Cercetări Economico-Sociale ÅŸi Sondaje – IRECSON (coordonator de program) ÅŸi compania britanică de consultanţă în afaceri ÅŸi training MSK Global Training. Proiectul este cofinanÅ£at din Fondul Social European prin Programul OperaÅ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 3.1 “Promovarea culturii antreprenoriale”.