CURSURI DE FORMARE ANTREPRENORIALA

Investeşte în oameni !

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

 

 

ANUNÅ¢

 

                Institutul Naţional pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (INIMM) în calitate de beneficiar şi Centrul de Consultanţă şi Management al Proiectelor EUROPROJECT Slatina, Consiliul Local al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Bihor, Asociaţia Patronatul Judetean al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Giurgiu, în calitate de parteneri, implementează proiectul POSDRU/71/6.3/S/24567 „Pachet complex de formare antreprenorială pentru incluziunea socială a femeilor în condiţii de egalitate de şanse pe piaţa muncii – PROWOB”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

                Pentru a răspunde nevoilor de formare ale grupului Å£intă – femei, echipa proiectului va desfăşura, în perioada februarie – martie 2010, cursuri de formare antreprenorială gratuite în oraÅŸele: Bucuresti, Slatina, Oradea ÅŸi Giurgiu.

               Inscrierile se fac pe site-ul proiectului www.prowob.ro până la data de 31.03.2010.

                Pentru mai multe informaţii ne puteţi contacta la adresa de mail: inimm@inimm.ro sau la numărul de telefon: 021.332.18.06; Persoană de contact: Emilia Stănescu