700 de oameni instruiți pentru performanță

Comunicat de presă:
29 Februarie 2012, București

700 de oameni instruiți pentru performanță

In perioada Martie 2011 – Februarie 2012, în cadrul Programului Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013 „Investeşte în oameni!”, s-a desfășurat proiectul ”Creșterea performanțelor angajaților și managerilor prin activități de îmbunătățire a adaptabilității și flexibilității”. La realizarea lui au contribuit Dynamic Human Resources, Universitatea Nicolae Titulescu, Patronatul Național al Femeilor de Afaceri din Intreprinderi Mici și Mijlocii “PNFAIMM“ și Societatea de analize feministe “AnA”.

Proiectul s-a desfășurat la nivel național. Au participat 600 de angajați și 100 de manageri, dintre care mai mult de jumătate au fost femei.

Cursurile – cofinanțate din Fondul Social European – au presupus zero costuri pentru participanți și au avut ca scop dezvoltarea abilităților manageriale, familiarizarea participanților cu noțiunile și practicile care fac dintr-un simplu angajat un lider de top, punând accent atât pe dezvoltarea relațiilor ce se stabilesc în cadrul grupului, cât și pe cea personală. Un alt obiectiv al proiectului a fost promovarea egalității de șanse și oferirea unui tratament corect și onest între femei și bărbați în domeniul managerial și patronal. In timpul celor 7 zile de training, viitorii manageri au descoperit metode de stabilire a obiectivelor departamentale, cum se alcătuiește un plan de activitate bine elaborat, care sunt pașii care duc la cea mai bună gestionare a unei situații, cum poți motiva angajații pentru a atinge performanța dorită.

La finele programului de formare s-au acordat 10 certificate de calitate instituțiilor de unde au provenit angajații–participanți, precum și acelor întreprinderi și companii care promovează organizarea flexibilă a muncii, facilitând în acest fel reconcilierea vieții de familie a angajaților cu activitatea profesională. De asemenea, 540 de angajati și 90 de manageri au obținut câte un certificat de absolvire cu însemnele FSE și POSDRU și un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției sociale și Ministerul Educației, Cercetării și Inovării.

Dynamic Human Resources Grup este un furnizor acreditat şi autorizat în furnizarea de traininguri în vederea dezvoltăarii de abilităţi manageriale, deţinând un portofoliu de peste 100 clienţi (companii naţionale şi multinaţionale). Activitatea sa se desfăşoară pe următoarele direcţii: Workshopuri pentru dezvoltarea abilităţilor manageriale, Coaching individual şi de echipă, Assessment Center (ajută la identificarea potenţialului angajaţilor), Diagnoză Organizaţională (ajută la stabilirea gradului de sănătate al organizaţiei), Team Building (ajută la întărirea relaţiilor din cadrul echipei).
Universitatea ″Nicolae Titulescu″, instituţie de învăţământ superior ce oferă calitate, profesionalism şi exigenţă printr-un corp profesoral de elită. Preocupată pentru performanţă, în consonanţă cu exigenţele societăţii contemporane, Universitatea dispune de un sediu nou, modern, cu amfiteatre şi săli de seminarii spaţioase, laboratoare bine dotate, bibliotecă înzestrată cu cele mai noi apariţii editoriale, acces la Internet etc.

Patronatul NaÅ£ional al Femeilor de Afaceri din ÃŽntreprinderi Mici ÅŸi Mijlocii “PNFAIMM“ – implicat în crearea È™i dezvoltarea unui mediu de afaceri favorizant activității societăților comerciale constituite/conduse de femei prin promovarea egalității de È™anse È™i tratament între femei È™i bărbaÈ›i în domeniul managerial È™i patronal. Sprijină afirmarea femeilor în mediul de afaceri È™i în relaÈ›iile cu alte autorități È™i instituÈ›ii din È›ară È™i din străinătate. Promovează cooperarea È™i colaborarea cu structuri profesionale È™i patronale similare din È›ară È™i străinătate. IniÈ›iază, realizează, derulează, implementează proiecte È™i programe specifice pentru femei.

Societatea de analize feministe “AnA” – organizație independentă neguvernamentală, având ca obiective de bază: înțelegerea și îmbunătățirea condiției femeilor din România, promovarea cercetării privind poziția socială a femeilor în societatea românească contemporană, introducerea studiilor despre femei și a feminismului în programele universitare și în publicistica națională.

Pentru informaţii suplimentare privind proiectul, o puteți contacta pe Dana Tudor –Formator Coordonator şi Business Development Manager, Dynamic Human Resources, Bd. Iuliu Maniu, Nr. 7, Corp A, Etaj 1, Sector 6, București, Tel.: 021 335 50 83, E-mail: office@dynamichr.ro; www.dynamichr.ro; www.flexi-training.ro.
Mai multe detalii despre programul de finanțare POSDRU 2007-2013 pot fi aflate accesând site-ul www.fseromania.ro.