7 motive pentru care afacerea-dvs are nevoie de un site web

De ce am nevoie de un site web, am deja o pagin? de Facebook?

Mul?i proprietari de întreprinderi mici au aceast? întrebare în minte. Oricine a participat la marketing digital, social media sau design de site-uri web prime?te aceast? întrebare de multe ori.

?i, practic, de ce am folosit termenul de „întreprindere mic?” se datoreaz? faptului c?, în tranzi?ia c?tre o companie profitabil? ?i o companie mare, credibilitatea social? joac? un rol vital. ?i a avea un site web este una dintre sursele vitale de credibilitate social?.

Exist?, de asemenea, o mul?ime de alte lucruri care vin cu un site web bun. A?adar, r?mâne?i pân? la sfâr?itul acestui articol dac? sunte?i interesat s? atrage?i mai mult trafic ?i vânz?ri de la publicul vizat.

Pentru restul dintre voi! V? rug?m s? v? întoarce?i anul viitor când v? vede?i prietenii convertind o avere cu ajutorul site-ului lor de afaceri.

De ce ai nevoie de un site web?

R?spunsul simplu este c? site-urile web v? pot ajuta s? genera?i afaceri, vânz?ri, clien?i poten?iali ?i, de asemenea, s? v? m?ri?i valoarea m?rcii.

Ajut? în ceea ce prive?te cre?terea credibilit??ii în fa?a clien?ilor ?i ajut? companiile s? î?i prezinte serviciile c?tre publicul vizat.

Compania dvs. se poate închide ziua la ora 18:00, f?r? ca nimeni s? aleag? apelurile pentru a r?spunde la lucruri despre afacerea dvs. Cu toate acestea, site-ul dvs. web va fi difuzat 24 de ore din 24, 365 de zile pe an, promovând afacerea dvs. ?i prezentând serviciile dvs. poten?ialilor clien?i.

Top 7 motive pentru a avea un site de afaceri

40% dintre consumatori nu au încredere într-o afacere f?r? prezen?a online!

Site-ul dvs. este activul dvs. de marketing num?rul unu, deoarece tr?im într-o lume modern?. Romanii dedic? în medie peste 23 de ore online în fiecare s?pt?mân? ?i pân? la cinci ore pe zi pe dispozitivele lor portabile.

Având atât de mult timp s? se gândeasc? la ceva ?i s? cerceteze o afacere, oamenii nu g?sesc companii f?r? un site web suficient de credibil în majoritatea cazurilor.

Site-ul web cre?te veniturile ?i rentabilitatea investi?iei

În era transform?rii digitale, nu sunt mul?i bani pentru a construi un site web folosind software gratuit precum WordPress.com, dar v? ofer? mai mult? explozie. Ve?i g?si mii de viitori clien?i pe o platform? optimizat? de motorul de c?utare f?r? a investi prea mult.

V? va permite s? accesa?i o pia?? de public mai mare pentru a v? promova serviciile sau bunurile. Calitatea site-ului web afecteaz? adesea deciziile de cump?rare ?i schimbul, independent de sectorul în care v? afla?i.

Site-ul adaug? credibilitate afacerilor

Dac? dori?i s? le ar?ta?i clien?ilor c? lua?i afacerea în serios, atunci cel mai bine este s? investi?i într-un site profesional. Într-o er? în care mai mult de 50% dintre utilizatorii de telefonie mobil? identific? o nou? afacere sau marf? navigând pe smartphone-urile lor, aceasta va afecta reputa?ia dvs. prin faptul c? nu va crea un site web.

Potrivit unui sondaj, 75% dintre consumatorii de internet accept? s? judece o organiza?ie pe baza designului site-ului lor web. În cele din urm?, oamenii pot investi într-o afacere în care pot avea încredere, iar site-ul web este piatra de temelie pentru acest link.

Un site bun poate câ?tiga împotriva m?rcilor mari pe rezultatele c?ut?rii

E?ti con?tient c? un site web î?i ofer? o oportunitate decent? de a te lupta cu gigan?ii din industria ta? Când proiecta?i un site web optimizat, acesta ar trebui s? fie mai mare ?i la momentul potrivit, la loca?ia corect?.

Optimizarea pentru cuvinte cheie corecte va îmbun?t??i traficul c?tre site-ul dvs. ?i va afecta calea clien?ilor dvs., care începe în mod normal cu analize, feedback ?i recenzii pe care le numim SEO. Una dintre numeroasele oportunit??i de a amenin?a industria este de a ob?ine un rol de lider în lista cu rezultatele c?ut?rii. Prin urmare, dac? nu domina?i vizibilitatea online, nu oferi?i clien?ilor motive s? cumpere de la dvs. Vs marile m?rci.

Prezenta?i ofertele ?i reducerile

Nu se poate eviden?ia din nou c? primul contact al publicului ?int? cu marca dvs. este un site web. Sunte?i absolut responsabil de modul în care v? pune?i afacerea. În plus, pute?i afi?a nu numai func?ii în ofertele dvs, dar pute?i include ?i lec?ii video scurte sau îndrum?ri PDF pentru desc?rcare.

De asemenea, ve?i eviden?ia promo?iile, evalu?rile ?i toate caracteristicile care v? vor ameliora disconfortul vizitatorilor. Acest lucru m?re?te timpul total pe care consumatorii îl petrec pe site ?i pot afecta op?iunea lor de atingere.

To?i concuren?ii dvs. au deja un site web

Acest lucru ar putea suna ciudat, dar are mult sens. Nu e?ti singur în afaceri. Mii de companii ofer? acum acelea?i bunuri ?i servicii pe care le oferi?i dvs., iar majoritatea vor avea propriile lor site-uri web.

Dac? m? uit la toate punctele deja abordate în acest articol, acestea sunt deja într-un punct pozitiv. Se pare c? sunt mai de încredere pe pia??, ?i-au stabilit încrederea ini?ial? cu publicul, î?i prezint? produsele / serviciile, precum ?i câ?tiguri din c?ut?rile Google.

Cum s? crea?i un site frumos?

SorinCreativDesign a cunoscut schimbarea pie?ei înc? din anii 2010. Site-urile web proiectate de noi sunt nu numai frumoase, ci ?i îmbun?t??esc conversia vizitatorilor dvs.

Le numim „site-uri de conversie magice”!

Ave?i nevoie de un site frumos care s? converteasc? la fel de înalt ca cel mai înalt munte? Contacta?i ast?zi SorinCreativDesign.