5 motive s? optezi pentru un acoperi? hidroizolat

Ai început o construc?ie nou? sau pur ?i simplu î?i reamenajezi vechea locuin???

Oricare ar fi r?spunsul nu trebuie s? ui?i de hidroizolarea acoperi?ului.

De?i pare un detaliu nesignificant, acest lucru te va scuti de multe necazuri ?i cheltuieli pe viitor.

Pentru ca s? nu te treze?ti c? î?i plou? în cas? ?i c? mai ?i înghe?i de frig iarna, apeleaz? la ni?te profesioni?ti care ?in pasul cu cele mai noi tehnologii, materiale ?i nout??i din domeniul termoizola?iilor ?i hidroizola?iilor pentru a putea oferi cele mai bune servicii.

Hidroizolatii Conduraru se vor ocupa de hidroizolarea acoperi?ului t?u cu exigen?? ?i profesionalism, oferindu-?i doar rezultate de calitate.

Cum se hidroizoleaz? un acoperi??

Hidroizolarea acoperi?ului presupune izolarea ?i asigurarea acestuia împotriva condi?iilor meteorologice, a frigului ?i a altor factori care pot p?trunde în interior ?i pot d?una construc?iei.

În mare hidroizolarea unui acoperi? are loc prin a?ezarea unui plan?eu, fie el termoizolat sau nu, peste care se toarn? o ?ap? neted? din beton. Urmând ca aceste metode s? se perfec?ioneze din ce în ce mai mult.

Se vor aplica diferite straturi suport, straturi de difuzie, bariere contra vaporilor, termoizola?ia din polistiren, stratul de sap? semiumed? de egalizare, cel de drenaj ?i la sfâr?it stratul final de hidroizolare.

Totul ca acoperi?ul t?u s? fie hidroizolat perfect ?i conform dorin?elor tale.

Ce tipuri de hidroizolare exist??

La fel ca ?i pere?ii sau terasa ?i acoperi?ul unui imobil trebuie izolat pentru a nu avea parte de surprize nepl?cute mai apoi. În func?ie de preferin?ele proprietarului ?i de tipul imobilului, po?i alege între mai multe tipuri de hidroizola?ie.

Hidroizolarea cu membrane bituminoase este cea mai veche metod?. Se monteaz? pe suprafa?a din beton la flac?r?, cu ajutorul unui arz?tor cu gaz, care înc?lze?te membrana pân? o tope?te ?i ea se vulcanizeaz? de suprafa?a betonului tratat preventiv cu o a?a numit? amors? bituminoas?.

Hidroizola?ia cu membrane sintetice poate fi f?cut? cu PVC sau TPO. Acest tip de hidroizolare  este defapt un sistem cu montare ultrarapid? ?i este recomandat mai ales pentru cl?dirile modulare comerciale cu suprafe?e impun?toare ?i cu pu?ine elemente care ies din suprafa?a acoperi?ului.

Hidroizolarea cu membrane lichide presupune aplicarea pe suprafa?a acoperi?ului a unor paste formate din monocomponente sau bicomponente cu con?inut de poliuretan, cu ajutorul periilor sau rulourilor. Acest tip de hidroizolare prezint? un mare avantaj fa?? de alte tipuri de hidroizola?ii atunci când acoperi?ul este intersectat de multe elemente cu detalii mici.

Pentru cei care vor ceva mai deosebit exist? ?i metode de termo- ?i hidroizola?ie cu vegeta?ie, jardiniere ?i gr?dini. Aceasta presupune la sfâr?it aplicarea stratului de p?mânt vegetal – conform specifica?iei proiectului de peisagistic? iar apoi a unui strat de vegeta?ie prin înierbare ?i plantare în sistem.

A?adar, nu ezita ?i contacteaz? o echip? de profesioni?ti iar acoperi?ul t?u va ar?ta impecabill ?i î?i va oferi dele mai bune condi?ii, chiar dac? este vorba de o locuin?? personal? sau un spa?iu de birouri, o construc?ie nou? sau una reamenajat?.