Solid Consult Time SRL derulează, în perioada iunie 2011 – decembrie 2012, în parteneriat cu Universitatea Politehnica din București, proiectul „Cursanții de azi, calificații de mâine din industrie și servicii”, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa Prioritară 2 – „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul Major de Intervenție 2.3 – „Acces și participare la formare profesională continuă”.

 

Proiectul „Cursanții de azi, calificații de mâine din industrie și servicii” vizează îmbunătățirea adaptabilității, competitivității forței de muncă prin creșterea gradului de participare a persoanelor angajate pe piața muncii la programele de formare profesională continuă, destinate (re)calificării a 112 angajați.

Proiectul intervine, astfel, în sensul corectării dezechilibrelor existente pe piața muncii, datorate deficitului de competențe și/ sau personal calificat în sectoarele de activitate cu valoare adăugată; nevoii de creștere a nivelului de calificare și de adecvare a calificărilor la cerințele pieței muncii, proiectul îi răspunde prin adaptarea ofertei privind formarea profesională continuă la cerințele solicitate la locul de muncă (vizând înlăturarea riscului de excludere de pe piața muncii datorată lipsei/ deficitului de competențe).

In acest sens, proiectul „Cursanții de azi, calificații de mâine din industrie și servicii” anunta deschiderea cursurilor pentru meseria de “Ospatar (Chelner), vanzator in unitatile de alimentatie” Cod COR 5123.2.1, Nivelul 2 de calificare.

In urma campaniilor de informare si constientizare, atat a angajatorilor cat si a angajatilor acestora, cu privire la beneficiile formarii profesionale continue, ca parghie necesara asigurarii flexibilitatii fortei de munca in vederea competitivitatii pe piata muncii si in urma selectiei si a activitatilor de consiliere si orientare profesionala, s-a realizat un parteneriat intre SC Solid Consult Time SRL (Beneficiar), Universitatea Politehnica Bucuresti (Partener) si Rin Hotel Management (Colaborator) in vederea furnizarii unei grupe complete (28 persoane) pentru desfasurarea cursurilor de formare.

Astfel in perioada 02.04.2012 – 31.08.2012 se vor desfasura cursurile de formare profesionala pentru meseria de “Ospatar (Chelner), vanzator in unitatile de alimentatie” Cod COR 5123.2.1, Nivelul 2 de calificare, cu o durata de 720 de ore, din care, 240 ore – partea teoretica si 480 ore – partea practica. Cursurile se vor desfasura zilnic, atat in locatiile Partenerului – Universitatea Politehnica Bucuresti, in salile si laboratoarele universitatii, cat si in locatiile Colaboratorului – Rin Hotel Management, din incinta Rin Grand Hotel si Rin Airport Hotel.

Finalizarea cursurilor se va realiza prin sustinerea unui examen si certificarea competentelor cursantilor cu diplome de calificare aferente meseriei si nivelului de calificare, diplome emise si recunoscute de catre Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor impreuna cu subventia de 300 lei / luna/ cursant.

 

Nr. 4/81004/30.03.2012