Organizare cursuri pentru angajatii din domeniul turismului din regiunea Sud Vest Oltenia

Investeste in oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major deintervenţie 2.3 „Acces şi participare la formare profesională continuă (FPC)”

Titlul proiectului: “Competenţe crescute pentru angajaţii din turism din regiunea Sud Vest Oltenia”

Beneficiar: Asociaţia pentru Promovarea Turismului Rural

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/108/2.3/G/83043

COMUNICAT DE PRESA

Martie 2012

 

Asociatia pentru Promovarea Turismului Rural desfasoara activitatea de recrutare, inscriere si selectie a grupului tinta participant la programele de formare continua in vederea calificarii/recalificarii in cadrul proiectului “Competente crescute pentru angajatii din turism din regiunea Sud Vest Oltenia”, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Proiectul implementat de Asociatia pentru Promovarea Turismului Rural in parteneriat cu S.C. Centrul de Pregatire „Turism, Hotel Restaurant – M. Bugan” S.R.L. din Bucuresti are ca obiectiv general cresterea nivelului de calificare si implicit reducerea somajului din regiunea de Sud Vest Oltenia, a 175 angajati din unitatile de turism din regiunea Sud Vest Oltenia, prin furnizarea de programe de calificare/recalificare CNFPA, pentru urmatoarele ocupatii: administrator pensiune turistica, ospatar (chelner), tehnician hotelarie – receptioner si camerista.

Proiectul isi propune cresterea gradului de informare, asupra nevoii continue de formare profesionala si a beneficiilor calificarii/recalificarii sau evaluarii si certificarii profesionale in scopul obtinerii unei calificari complete a 450 de persoane ce fac parte din grupul tinta.

In cadrul activitatii de recrutare a grupului tinta vor fi distribuite si materiale publicitare si de informare: brosuri, postere cu caracter general si specific, mape, pixuri si tricouri, cu scopul de a informa cei 450 de angajati din domeniul turismului din regiunea Sud-Vest Oltenia.

Pentru detalii cu privire la cursurile de formare profesionala continua si activitatile ce vor fi desfasurate pentru a veni in intampinarea nevoii de calificare / recalificare pentru ocupatiile mentionate anterior, precum si a nevoii de certificare a competentelor profesionale dobandite anterior prin alte metode decat cele formale, va rugam sa ne contactati la urmatoarele date de contact:

Tel: 021.320.91.56

Fax: 021.320.91.55

E-mail: asturvalcea@gmail.com

Persoana de contact: Matache Paul-Romica

 

Asociatia pentru Promovarea Turismului Rural

Infiintata in anul 2010, Asociatia pentru Promovarea Turismului Rural este o organizatie care sprijina si promoveaza dezvoltarea socio-economica in general  in domeniul turismului si in particular a turismului rural. Asociatia promoveaza si dezvolta programe de formare profesionala continua, activitati de formare, evaluare si certificare de personal, ofera servicii de consultanta, faciliteaza obtinerea de informatii si ofera servicii de consiliere si orientare in cariera persoanelor interesate. De asemenea, asociatia promoveaza cresterea nivelul de calificare al angajatilor si al gradului de ocupare a fortei de munca.