Lansarea proiectului “Competenţe crescute pentru angajaţii din turism din regiunea Sud Vest Oltenia”

Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la formare profesională continuă(FPC)”

Titlul proiectului: “Competenţe crescute pentru angajaţii din turism din regiunea Sud Vest Oltenia”

Beneficiar: Asociaţia pentru Promovarea Turismului Rural

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/108/2.3/G/83043

 

 

COMUNICAT DE PRESÄ‚

Decembrie 2011

 Asociaţia pentru Promovarea Turismului Rural, în parteneriat cu S.C. Centrul de Pregatire „Turism, Hotel Restaurant – M. Bugan” S.R.L. din Bucureşti, implementează începând cu data de 01.07.2011, sub egida Organismului Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane” – Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT), proiectul de grant cu titlul „Competenţe crescute pentru angajaţii din turism din regiunea Sud Vest Oltenia” – Acces şi participare la formare profesională continuă (FPC).

Proiectul se va derula pe o perioadă de 22 luni ÅŸi este cofinanÅ£at din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul OperaÅ£ional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2: „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieÅ£ii cu piaÅ£a muncii”, Domeniul Major de IntervenÅ£ie 2.3. – „Acces ÅŸi participare la formare profesională continuă(FPC)”.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea nivelului de calificare şi implicit reducerea şomajului din regiunea de Sud Vest Oltenia, a 175 angajaţi din unităţile de turism din regiunea Sud Vest Oltenia, prin furnizarea de programe de calificare/recalificare CNFPA, pentru următoarele ocupaţii: administrator pensiune turistică, ospătar (chelner), tehnician hotelărie – recepţioner şi cameristă.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1) Sprijinerea beneficiarului de grant în dezvoltarea ofertei de FPC

2) Creşterea gradului de informare asupra nevoii continue de formare profesională şi a beneficiilor calificării/recalificării sau evaluării şi certificării profesionale în scopul obţinerii unei calificări complete

3) Furnizarea de cursuri de calificare recalificare pentru ocupaţiile menţionate şi certificarea competenţelor profesionale dobândite anterior prin alte metode decât cele formale

4) Dezvoltarea unui parteneriat viabil între reprezentanţi ai grupului ţintă (asociaţii, sindicate), furnizori de FPC pentru ocupaţiile din domeniul turismului (cu precădere pentru cele vizate de acest proiect), centre de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale dobândite anterior, centre de consiliere şi orientare profesională şi angajatori.

 

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la următoarele date de contact:

Tel: 021.320.91.56

Fax: 021.320.91.55

E-mail: asturvalcea@gmail.com

Persoana de contact: Matache Paul-Romică

 

Asociaţia pentru Promovarea Turismului Rural

Înfiinţată în anul 2010, Asociaţia pentru Promovarea Turismului Rural este o organizaţie care sprijină şi promovează dezvoltarea socio-economică în general  în domeniul turismului şi în particular a turismului rural.

Asociaţia promovează şi dezvoltă programe de formare profesională continuă, activităţi de formare, evaluare şi certificare de personal, oferă servicii de consultanţă, facilitează obţinerea de informaţii şi oferă servicii de consiliere şi orientare în carieră persoanelor interesate. De asemenea, asociaţia promovează creşterea nivelul de calificare al angajaţilor şi al gradului de ocupare a forţei de muncă.

 

“Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.”