Selectie manager proiect – ID 57406

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”
Titlul proiectului: „Competenţă, profesionalism şi dimensiune europeană prin integrarea TIC în actul educaţional”
Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/57406
Beneficiar: INSPECTORATUL ÅžCOLAR JUDEÅ¢EAN BOTOÅžANI

SELECÅ¢IE MANAGER PROIECT

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BOTOŞANI, cu sediul în municipiul Botoşani, str. Nicolae Iorga nr. 28, cod fiscal 3372254, este beneficiar al proiectului „Competenţă, profesionalism şi dimensiune europeană prin integrarea TIC în actul educaţional”, cod contract POSDRU/87/1.3/S/57406, finanţat din Fondul Social European (FSE) în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
In vederea selectării managerului de proiect, Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani invită persoanele interesate să depună un dosar de candidatură, care să cuprindă următoarele:
1. o scrisoare de interes în vederea includerii acestora în procesul de selecţie
2. cv Europass
3. acte doveditoare, certificate „Conform cu originalul” de conducerea şcolii
Descrierea postului: manager proiect, expert de tip A, termen lung, persoană abilitată să iniţieze, să planifice, să monitorizeze şi să controleze întregul proiect.

Condiţiile de participare sunt următoarele:

– profesor titular cu studii superioare de lungă durată;
– capacitate managerială dovedită, minim 5 ani în funcÅ£ii de conducere în sistemul de învăţământ;
– experienţă în gestionarea programelor ÅŸi proiectelor europene de minim 5 ani, dovedită.
Scrisorile de interes se pot transmite prin poştă sau direct la Secretariatul I.Ş.J. Botoşani, până la data de 23 noiembrie 2011, orele 15.00.

Str. Nicolae Iorga nr. 28, 710213, BotoÅŸani, tel: +40 231 584050/ fax: +40 231 584052

Inspector Åžcolar General Adjunct,
Prof. Horia Alexandru Sorin Negrescu