Conferință de diseminare a rezultatelor proiectului după primul an de implementare

 

 

Conferință de diseminare a rezultatelor proiectului după primul an de implementare

                     

 București, 03.10.2011

 

Comunicat de presa

 

        În luna septembrie 2010 a fost demarat proiectul “Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă” – ID 62509,  cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, cu o perioadă de implementare de 36 de luni.

           Proiectul este implementat de către Asociaţia Pakiv România, în parteneriat cu Asociaţia Amare Prhala Cluj Napoca, Asociaţia DIVERS Târgu Mureş, Agenţia pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Pro Diversitate Bucureşti şi Mesogeiako Symvouleftiko Systema S.A. Atena.

           Pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului, începând din luna aprilie 2011, Agenţia pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (ADRU) Pro Diversitate Bucureşti  a înființat Centrul de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă (CISPER) București Ilfov.

          ADRU Pro Diversitate organizează  în data de  07 octombrie 2011 între orele 18:00-19:00 în incinta Restaurantului Bugatti din B-dul Lacul Tei, nr.84 Conferinţa de diseminare a rezultatelor CISPER București Ilfov după primul an de implementare a proiectului.

         Scopul acțiunii este de a disemina rezultatele obținute până în acest moment împreună cu reprezentanți ai societății civile,ONG-urilor și mass media care au fost invitați să participe la eveniment.

          Proiectul are ca obiectiv facilitarea incluziunii sociale şi profesionale, accesul la programe de pregătire şi la măsuri specifice de sprijin pentru 1200 de persoane de etnie romă, în vederea eliminării fenomenului de alienare socială şi excluziune a acestor persoane care se confruntă cu o serie de problematici interdependente, precum şomajul, lipsa de competenţe sau competenţe inadecvate în contextul realităţii sociale şi economice aflată în continuă schimbare, venituri reduse, condiţii de viaţă precare, discriminare socială.

 

 

Informaţii suplimentare:

Asociaţia Pakiv România                                          CISPER București Ilfov      

Telefon: 0258/811170                                                   Responsabil științific                                  

Web: www.pakiv.ro, http://cis-rom.ro                    Maria Ursu

E-mail: pakiv_romania@yahoo.com                       Telefon: 021 2400838

                                                                                                    E-mail: cisperbucuresti@yahoo.com