Ziua Presei Rome

“INVESTEÅžTE ÃŽN OAMENI!”

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenţie 6.2 – Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii

Titlul proiectului: Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

__________________________________________________________________________________________________________________________

COMUNICAT DE PRESÄ‚

București, 26.09.2011

Eveniment cultural

”ZIUA PRESEI ROME”

Centrul de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă Bucureşti Ilfov, organizează evenimentul cultural intitulat “Ziua Presei Rome”, marti, 27 septembrie 2011 ora 19:00 la Restaurantul Bugatti, B-dul Lacul Tei, Nr.84, S.2 Bucureşti

Evenimentul se va desfăşura în cadrul proiectului  “Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă” – ID 62509,  cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Proiectul este implementat de către Asociația Pakiv România, în parteneriat cu Asociaţia Amare Prhala Cluj Napoca, Asociația  DIVERS Târgu Mureș, Agenția pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Pro Diversitate București și Mesogeiako Symvouleftiko Systema S.A. Atena.

Cu începere din 24 septembrie 1932 până la 8 martie 1938, se tipăresc la Craiova 70 de numere ale ziarului “Timpul”, editat de un grup de intelectuali romi şi nerromi, eveniment ce marchează evoluţia presei rome.

Cu acest prilej CISPER Bucureşti Ilfov, organizează o expoziţie de fotografie şi publicaţie romă.

Ȋn cadrul evenimentului vor fi promovaţi  tineri absolvenţi ai Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti.

Debutul evenimentului va fi marcat prin intonarea imnului internaţional al romilor.

Printre invitaţii speciali  se numără Ioan Gruia Bumbu, managerul proiectului, Nicolae Păun, Preşedintele Comisiei pentru Drepturile Omului, Culte şi Minorităţi din Parlamentul României, Ilie Dincă, Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Romi.

 

Informaţii suplimentare:

Asociaţia Pakiv România                                                                CISPER București Ilfov

Telefon: 0258/811170                                                                         Responsabil PR

Web: www.pakiv.ro, http://cis-rom.ro                                           Ciprian Homm

E-mail: pakiv_romania@yahoo.com Telefon: 021 2400838

E-mail: cisperbucurestipr@yahoo.com