225 de cadre didactice din Regiunea SV Oltenia au absolvit cursul de dezvoltare a competentelor IT

225 de cadre didactice din invatamantul preuniversitar din judetele Dolj, Gorj, Olt, Mehedinti si Valcea incheie programul de formare “Oportunitati de consolidare a carierei in societatea cunoasterii in regiunea SV Oltenia”, coordonat de SIVECO Romania. Aceasta este cea de-a doua sesiune de instruire, din cele patru care vor fi realizate pana in octombrie 2010. La finalul instruirii, profesorii participanti la acest program vor fi evaluati si vor primi un atestat de competente profesionale cu 25 de credite transferabile. 

Programul, aflat in cea de-a 11 luna de implementare, urmareste dezvoltarea accesului la educatie si formare profesionala prin furnizarea de formare continua moderna si de calitate, prin utilizarea metodelor interactive de predare-invatare/predarea centrata pe elev. Formarea personalului didactic vizeaza atat pregatirea psiho-pedagogica, cat si metodica disciplinei. 

In cadrul programului s-au desfasurat pana acum doua intalniri de lucru a echipei de implementare a proiectului, la care au participat membrii echipei de implementare din cadrul SIVECO Romania, cei 15 experti in formare, precum si reprezentantii echipelor Partenerilor, respectiv Casa Corpului Didactic Dolj si Casa Corpului Didactic Mehedinti. In cadrul intalnirii au fost organizate prezentari ale programului de formare continua “Instruirea in societatea cunoasterii” derulat in cadrul proiectului de grant Oportunitati de consolidare a carierei in societatea cunoasterii in regiunea SV Oltenia, punandu-se accentul pe cuvintele cheie care stau la baza acestui program de formare continua, respectiv instruirea diferentiata, wiki, blog, etc. 

De asemenea, a fost prezentat statusul implementarii proiectului de grant la finalul primei sesiuni de formare, fiecare dintre participantii la intalnirea de lucru prezentand rezultatele obtinute, exemplele de buna practica, precum si strategia de abordare a situatiilor particulare. 

Programul a inceput in aprilie 2009 si se va incheia in luna martie 2011, fiind finantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POS DRU 2007-2013, cu sprijinul partenerilor de la Casa Corpului Didactic Dolj si Casa Corpului Didactic Mehedinti.