21 de sesiuni de formare profesionala vor fi organizate pentru 282 angajati din aeroporturi si membrii asociati AAR

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritara nr. 3 “Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si intreprinderilor”
Domeniul major de interventie 3.2 „Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii”
Titlul proiectului: Formare profesionala in transportul aerian: securitatea in munca si protectia mediului in utilizarea tehnologiilor moderne
Contract nr.: POSDRU/ 81 / 3.2 / S / 59569
“Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013” – “Investeste in oameni!”

Angajatii aeroporturilor si ai membrilor asociati AAR pot participa la sesiunile de formare profesionala din cadrul proiectului „Formare profesionala in transportul aerian: securitatea in munca si protectia mediului in utilizarea tehnologiilor moderne”. Pana la incheierea proiectului, 31 decembrie 2012, vor fi organizate 21 de sesiuni de formare profesionala pentru 282 de cursanti, din care 164 de cursanti femei. Acestea vor fi sustinute in locatii din Bucuresti, Cluj-Napoca, Constanta, Iasi, Baia Mare, Timisoara si Sibiu.

Un alt obiectiv al proiectului pentru 2012 este organizarea celei de-a 4-a Sedinte a Comisiei de specialitate A1, in perioada 5-6 iulie 2012, la Cluj-Napoca si a 3 conferinte regionale privind cerintele de forta de munca inalt calificata in aeroporturi. Acestea vor avea loc in luna august in Bucuresti, in octombrie la Iasi si in noiembrie la Cluj-Napoca.
Vor fi organizate 8 seminarii in aeroporturi privind protectia mediului si vor fi realizate 4 suporturi de curs in format multimedia inovator.

In plus, vor fi editate si diseminate materialele informative privind protectia mediului: 200 de pliante si 300 de brosuri – continand exemple de bune practici privind securitatea in munca si protectia mediului. Raportul Comisiei de specialitate privind strategia de dezvoltare a resurselor umane la nivelul aeroporturilor din Romania impreuna cu Ghidul de bune practici pentru dezvoltarea resurselor umane la nivelul aeroporturilor din Romania vor fi realizate si diseminate in 500 de exemplare.

Grupul tinta al proiectului il reprezinta 600 de angajati din transportul aerian din care 300 de angajati femei. Grupul tinta a fost extins la toti membrii asociati ai AAR.

Proiectul „Formare profesionala in transportul aerian: securitatea in munca si protectia mediului in utilizarea tehnologiilor moderne” se va derula pana in decembrie 2012 si este cofinantat de Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 3: Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor, Domeniul Major de Interventie 3.2 „Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii”.

Pentru informatii suplimentare, va rugam contactati pe:
Ramona Pojar
Mobil: +40 740 049 925
Telefon: +40 264 307515
Fax: +40 264 307593
E-mail: aar@airportaar.ro
www.airportaar.ro/posdru.php