UN PAS URIAS INAINTE PRIVIND MEDIEREA BANCARA. OUG NR. 50/2010 FACE REFERIRII EXPRESE PRIVIND FOLOSIREA PROCEDURILOR DE MEDIERE DE CATRE DEBITORI SI CREDITORI!

In OUG NR. 50 din 2010, privind contractele de credit pentru consumatori, publicata in M.O AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 389/11.VI.2010, au fost introduse clauze cu privire la folosirea procedurilor de mediere, atat de catre institutiile de credit cat si de catre consumatori.

Astfel, ordonanta in cauza, care va intra in vigoare le data de 21.06.2010, da posibilitatea creditorului cat si debitorului sa isi rezolve problemele litigioase prin folosirea cailor alternative, extrajudiciare, respectiv prin mediere, fara a lua dreptul consumatorului de a sesiza instanta ori ANPC.

In acest sens:

Art. 85. — (1) În vederea asigurării respectării dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă de către creditori si de către intermediarii de credit, consumatorii pot să sesizeze Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor.

(2) Pentru solutionarea pe cale amiabilă a eventualelor dispute si fără a se aduce atingere dreptului consumatorilor de a initia actiuni în justitie împotriva creditorilor si a intermediarilor de credit care au încălcat dispozitiile prezentei ordonante de urgentă ori dreptului acestora de a sesiza Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, consumatorii pot apela la mecanisme extrajudiciare de reclamatie si despăgubire pentru consumatori, potrivit prevederilor Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificările si completările ulterioare.

Acum se vede rolul pe care il joaca cu adevarat, Uniunea Mediatorilor Bancari pe scena medierii.

Uniunea Mediatorilor Bancari a aparut ca o necesitate pe piata medierii in domeniul financiar-bancara romaneasc, dup ce ani de zile s-a incercat crearea unei institutii care sa solutioneze conflictele aparute intre banci si clientii acestora.

Fondatorii Uniuni Mediatorilor Bancari au identificat aceasta necesitate pe piata medierii din domeniul financiar-bancar si au pus bazele infiintarii unei asociatii profesionale de profil constituita potrivit Actului constitutiv de mediatori autorizati conform Legii nr. 192/2006 privind medierea,organizarea si exercitarea profesiei de mediator, care si-au exprimat vointa de a se asocia pentru desfasurarea activitatii in domeniul medierii conflictelor aparute in sectorul financiar-bancar.

Membrii Uniunii Mediatorilor Bancari, constituiti in una din formele de exercitare a profesiei avizate de catre Consiliul de mediere, la nivelul oraselor si municipiilor vor presta servici de mediere a conflictelor aparute intre banci, societatile de leasing,asigurare si clientii acestora, la un nivel ridicat de calitate, celeritate, neutralitate, impartialitate, confidentialitate.

Scopul uniunii il constituie promovarea si dezvoltarea medierii ca solutie alternativa de solutionare a confictelor, apararea drepturilor si promovarea intereselor profesionale, economice, sociale, stiintifice si culturale ale membrilor sai, potrivit legislatiei privind medierea, statutului si directivelor europene privind activitatea de mediere.

Uniunea va colabora cu furnizorii de formare si pregatire a mediatorilor, Institutul Bancar Roman si Asociatia Romana a Bancilor pentru dezvoltarea pregatirii si perfectionarii continue a mediatorilor in domenii, pe baza unor Protocoale si Planuri de colaborare.

Uniunea Mediatorilor Bancari este prima asociatie profesionala a mediatorilor, specializata pe un domeniu bine definit, urmand si respectand Standardele Europene ale medierii elaborate de Institutul International de Mediere (IMI) cu sediul in Irlanda.

Uniunea Mediatorilor Bancari
Bucuresti, B-dul Chisinau Nr.8,Sectorul 2
Tel/Fax: 0216281218
Mobil:m 0745515542 / 0744750036
mediatorbancar@yahoo.com
http://www.mediatorbancar.ro