10 strategii simple pentru un marketing de continut de succes

Indiferent dac? sunte?i un brand consacrat sau un startup, marketingul de con?inut este un lucru la care ar trebui s? v? gândi?i. De fapt, 98% dintre directorii de marketing (CMO) pledeaz? pentru tendin?? ?i ra?ionamentul lor este simplu; func?ioneaz?.

În ultimii ani, mul?i fondatori de startup-uri au vorbit despre modul în care vânz?rile produselor lor au crescut vertiginos dup? ce au fost prezentate pe site-uri web populare precum Techcrunch ?i Business Insider. A?adar, f?r? s? te opre?ti, iat? zece strategii de marketing de con?inut care î?i vor propulsa afacerea la urm?torul nivel:

1. Scurt?

De?i po?i fi mândru de articolele de form? lung? pe care le produce echipa ta, realitatea este c? majoritatea oamenilor prefer? articolele de form? scurt?. De fapt, conform cercet?rilor , majoritatea oamenilor prefer? ca articolele s? aib? 1000 de cuvinte sau mai pu?in. Un alt raport a constatat c? cititorii petrec aproximativ 15 secunde sau mai pu?in. Acest lucru se datoreaz? faptului c? cititorii t?i au o durat? scurt? de aten?ie ?i sunt în c?utarea urm?torului lucru interesant de citit.

2. Folosi?i elemente vizuale

Ca urmare a primului punct, majoritatea oamenilor prefer? imagini de calitate în con?inut. Aceste imagini ar putea fi infografice, imagini de calitate sau videoclipuri. Ra?ionamentul din spatele acestui lucru este simplu: când vizitezi un site web, la ce te ui?i mai întâi? Este marea de cuvinte sau de grafica de pe site? Elementele vizuale au un alt avantaj: ajut? la optimizarea con?inutului pentru motoarele de c?utare.

3. P?stra?i con?inutul luminos

În calitate de manager de con?inut, a?i putea fi mândru de con?inutul formal pe care îl produce?i. Adev?rul este c? cititorii sunt mai interesa?i de con?inutul formal, dar scris într-un mod distractiv ?i u?or. Face?i paragrafele scurte ?i ad?uga?i cuvinte informale. F?când acest lucru, con?inutul va face distractiv de citit ?i mai u?or de partajat.

4. Optimiza?i con?inutul pentru c?utare

În timp ce scrie?i, aminti?i-v? c? viza?i oameni ?i motoarele de c?utare. Majoritatea oamenilor v? g?sesc con?inutul c?utând folosind motoarele de c?utare. Prin urmare, ar trebui s? v? asigura?i c? con?inutul dvs. este optimizat pentru toate motoarele de c?utare. Câteva lucruri care v? vor ajuta în acest sens sunt: ??S? ave?i un anumit cuvânt cheie în minte, s? ave?i cuvântul cheie pe titlu ?i în corpul articolului ?i s? atribui?i toate elementele vizuale utilizate în articol.

5. Scrie pentru a deveni viral

În calitate de marketer de con?inut, con?inutul t?u nu ar trebui s? fie acela?i. O parte din con?inutul dvs. nu este destinat s? devin? viral ?i este în regul?. În acela?i timp, nu ar trebui s? v? fie fric? s? produce?i con?inut scris ?i vizual care este vizat s? devin? viral. În ultimii câ?iva ani, am v?zut multe companii trecând de la vânz?ri zero la milioane de dolari din cauza con?inutului viral. Un bun exemplu este Dollar Shave Club, o companie care a câ?tigat milioane de dolari dintr -un simplu anun? YouTube .

6. Du-te unde sunt spectatorii t?i

O gre?eal? comun? pe care o vedem la marketerii de con?inut este s? credem c? con?inutul se refer? la un blog. De?i un blog este esen?ial, realitatea este c? nu este sfâr?itul. O modalitate bun? de a aborda con?inutul este s? mergi acolo unde probabil vei g?si cititori. În aceasta, ar trebui s? încorpora?i ?i alte medii, unde este posibil s? g?si?i cititori. Acestea includ instrumente precum Medium, Facebook, Tik Tok ?i Snapchat.

7. Calitate peste cantitate

O alt? gre?eal? pe care vedem c? oamenii de marketing o fac este s? se concentreze pe cantitatea de con?inut mai degrab? pe calitate. Vedem asta tot timpul pe re?elele de socializare, unde marketerii de con?inut pun sute de post?ri în fiecare zi. Când te concentrezi pe cantitate, exist? probabilitatea ca calitatea muncii tale s? scad?. Dac? calitatea scade, publicul va continua s? scad?. Prin urmare, sunte?i mai bine, publicând con?inut nou de calitate o dat? pe s?pt?mân?, mai degrab? decât con?inut de calitate sc?zut? de multe ori.

8. Concentreaz?-te pe ni?a ta

Ca manager de con?inut, este mai bine s? te concentrezi pe o ni?? mic? decât s? încerci s? cucere?ti lumea cu con?inutul t?u. Când produce?i con?inut foarte larg, exist? probabilitatea ca mai pu?ini oameni s? îl vad?. Acest lucru se datoreaz? faptului c? ni?ele foarte populare au exper?i preg?ti?i. O solu?ie este s? te concentrezi pe ni?a ta ?i pe o loca?ie specific?. De exemplu, ca companie SEO cu sediul în Deva, ne-am fi putut concentra pe ob?inerea de clien?i din întreaga lume, dar am decis s? ne optimiz?m site-ul web pentru ?ara noastr?. Ast?zi, site-ul nostru web apare pe prima pagin? a Google atunci când c?uta?i serviciile noastre în România.

9. Analizeaz?, analizeaz?, analizeaz?

În calitate de manager de con?inut, este important s? analiza?i fiecare con?inut pe care îl trimite?i. F?când acest lucru, ve?i vedea cum func?ioneaz? diferitele tipuri de con?inut pentru dvs. De fapt, mul?i CMO folosesc acum diferitele instrumente de analiz? a datelor pentru a evalua randamentele întregului con?inut. Exist? multe instrumente de analiz? care v? sunt disponibile, majoritatea gratuit. De exemplu, cu Google Analytics, pute?i vedea num?rul de persoane care v? citesc articolul sau vizioneaz? videoclipul. Alte instrumente v? vor spune de unde a venit traficul c?tre con?inut ?i momentul în care atrage?i un public numeros. F?r? analize aprofundate, abordarea dvs. de marketing de con?inut va fi o pierdere costisitoare de timp.

10. Folosi?i freelanceri ?i influen?i

Pentru a atrage un public numeros la un pre? corect, ar trebui s? investe?ti în freelanceri ?i influenceri. De fapt, peste 55% dintre companiile din SUA folosesc freelanceri pentru nevoile lor de con?inut. Un num?r mare de al?ii folosesc influen?i în industrie. Recent, am v?zut c? o serie de companii trec de la zero la valori de milioane de dolari din cauza parteneriatelor lor cu influen?i. Un bun exemplu în acest sens este OnePlus, compania chinez? care este una dintre m?rcile de smartphone-uri cu cea mai rapid? cre?tere prin utilizarea influen?elor .

Dac? abia începi s? implementezi marketingul de con?inut sau dac? ai observat profituri oscilante, credem c? aceste strategii vor fi un bun punct de plecare. Ele nu sunt sfâr?itul. Dup? cum v? ve?i da seama, marketingul de con?inut este o c?l?torie.