1.583 de cadre didactice au beneficiat de cursuri de formare in proiectul „Profesorul-creator de soft educational”

Bucuresti, 29 aprilie 2011 – Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, in parteneriat cu SIVECO Romania SA, implementeaza proiectul “PROFESORUL – CREATOR DE SOFT EDUCATIONAL”, numar de identificare POSDRU/57/1.3/S/34533, proiect cofinantat din fonduri structurale obtinute prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Domeniul Major de Interventie 1.3 “Dezvoltarea resurselor umane in educatie si formare profesionala”.

Obiectivul proiectului consta in elaborarea si implementarea unui program de formare continua pentru 1.500 de cadre didactice din invatamantul preuniversitar, in vederea dezvoltarii competentelor privind realizarea propriilor aplicatii de soft educational si imbunatatirea capacitatii de a utiliza metode interactive de predare-invatare.

In cadrul sesiunilor de formare desfasurate in perioada octombrie 2010 – martie 2011 au beneficiat de formare 1.583 de cadre didactice din invatamantul preuniversitar, din care 73% femei. Distributia grupului tinta, luand in considerare nivelul de invatamant la care predau cadrele didactice, este urmatoarea:
Cadre didactice din invatamantul primar – 9%
Cadre didactice din invatamantul profesional si tehnic – 23%
Cadre didactice din invatamantul secundar inferior – 29%
Cadre didactice din invatamantul secundar superior – 39%

La sfarsitul sesiunilor de formare a avut loc evaluarea finala a proiectelor personale, in timpul careia fiecare cadru didactic a sustinut prezentarea proiectului personal, 22% obtinand calificativul Excelent. In baza calificativului obtinut, absolventii programului de formare vor primi atestate profesionale purtatoare de credite transferabile (25) si diplome care sa confere statutul de creator de soft educational.

Proiectele absolventilor vor fi publicate pe portal si vor fi evaluate in vederea participarii la concursul national ce va avea loc in luna august 2011.

Facilitatile portalului deschid posibilitatea crearii unei comunitati virtuale prin care se incurajeaza schimbul de idei. Aceasta comunitate virtuala va activa si dupa finalizarea proiectului, cadrele didactice din invatamantul preuniversitar beneficiind astfel de resurse valoroase pentru utilizarea TIC in procesul didactic.

Proiectul realizat in cadrul parteneriatului dintre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si SIVECO Romania SA contribuie la atingerea obiectivelor specifice Axei Prioritare nr. 1 din POS DRU 2007-2013 prin imbunatatirea accesului la educatie si formare continua moderna si de calitate.

Persoana de contact: George Petrisor
SIVECO Romania SA
Punct de lucru in Sos. Bucuresti – Ploiesti nr. 73-81, Victoria Park, Corp Cladire C4 sector 1, cod postal 013685, Bucuresti
Tel: +40 21 302 33 00; Fax: +40 21 302 33 91
e-mail: george.petrisor@siveco.ro