”SĂNĂTATEA TA ARE PRIORITATE”

Brăila, 3 Aprilie 2012

AsociaÈ›ia Pakiv România prin Centrul de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă – Brăila,  organizează în perioada 03 aprilie – 31 mai 2012 campania  pe sănătate „Sănătatea ta are prioritate!”, în cadrul proiectului “Crearea È™i funcÈ›ionarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forÈ›ei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă” – ID 62509, proiect cofinanÅ£at din Fondul Social European prin Programul OperaÅ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013,  Axa prioritară 6, Promovarea incluziunii sociale, beneficiar AsociaÈ›ia Pakiv România.

Campania „Sănătatea ta are prioritate“ se va desfășura în comunitățile rome din Municipiul Brăila, Colonia KM10, Lacul Dulce și comunitatea romă din Lanurile, comuna Viziru, județul Brăila.

Membrii echipei CISPER Brăila alături de o comisie formată din 2 medici rezidenți și 3 studenți la medicină vor evalua starea de sănătate, respectiv glicemia, tensiunea arterială, indicele de masă corporală, indici pentru obezitate și alți factori de risc pentru diabet zaharat, a etnicilor romi din comunitățile selectate.

De asemenea, participanții  la campanie vor fi informați asupra problemelor de sănătate și igienă, îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate și adoptarea unui stil de viață sănătos.

Informaţii suplimentare:
Asociaţia Pakiv România
Telefon: 0258-811170
Web: www.pakiv.ro
E-mail: pakiv_romania@yahoo.com
Mardale-Ilie Cristian
Responsabil Evenimente si Conferinte
Telefon 0239 610621
E-mail: cispersudest@yahoo.com