”Formare continuă – calitate crescută a muncii”

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 2: ”Corelaraea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”

Domeniul major de intervenţie: 2.3 ”Acces si participare la formare profesională continuă (FPC)”

Titlul proiectului: “Formare continuă – calitate crescută a muncii”
Număr de identificare proiect: POSDRU/108/2.3/G/79643

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

”Investește în oameni”

Dorohoi, 2 iulie 2011

Asociația ”Clara” Dorohoi, în parteneriat cu Agenția Județeană de Prestații Sociale Botoșani implementeaza proiectul cu titlul “Formare continuă – calitate crescută a muncii”, cod contract POSDRU/108/2.3/G/79643, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, DMI 2.3 ”Acces și participare la formare profesională continuă (FPC)”.

Perioada de implementare a proiectului este de 14 de luni, de la 01 iunie 2011 pana la 31 iulie 2012. Valoarea totală a proiectului este de 527480 lei, din care 498 662 lei reprezintă asistenţa financiară nerambursabilă solicitată şi 11 000 lei contribuţia partenerilor.

Obiectivul general al proiectului: “Creşterea nivelului de calificare al persoanelor angajate pe piața muncii și dezvoltarea serviciilor de formare continuă”

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • îmbunătăţirea accesului ÅŸi participării angajatilor la programe de formare continua prin servicii integrate de formare profesională (organizarea de cursuri de calificare pentru cel putin 100 angajati) si informare È™i consiliere (2 campanii de constientizare si informare precum si a serviciilor de consiliere in cariera),
  • promovarea egalităţii de ÅŸanse între femei ÅŸi bărbaÅ£i pe piaÅ£a muncii

În cadrul proiectului sunt desfăşurate acţiuni integrate care prevăd implementarea mai multor activităţi din domeniul măsurilor active şi anume: informare şi consiliere profesională, formare profesională continuă, mediere pe piaţa muncii.
Aceste acţiuni se adresează persoanelor care au o situaţie dificilă pe piaţa muncii, reprezentate de angajați care nu au dezvoltate competențe minime necesare unui loc de muncă calificat.
Pentru mai multe detalii si informatii vă rugăm să contactați Asociatia Clara, e-mail: clara@dorohoi.com, tel. 0744222044, fax 0331816162