“Şcoala, viitorul nostru”

 “INVESTEÅžTE ÃŽN OAMENI!” Proiect cofinanÅ£at din Fondul Social European prin Programul OperaÅ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale Domeniul major de intervenÅ£ie 6.2 – ÃŽmbunătăţirea accesului ÅŸi participării grupurilor vulnerabile pe piaÅ£a muncii Titlul proiectului: Crearea ÅŸi funcÅ£ionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forÅ£ei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509 ——————————————————————–                                                                                                            COMUNICAT DE PRESÄ‚

Nr. 32 / 13.07.2011                                                        Bucureşti, 13 Iulie 2011

“Şcoala, viitorul nostru”

AgenÅ£ia pentru Dezvoltarea Resurselor Umane “ProDiversitate”, în contextul proiectului „Crearea ÅŸi funcÅ£ionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forÅ£ei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă”, proiect cofinanÅ£at din Fondul Social European – ID 62509, în implementarea  căruia este partener alături de: AsociaÅ£ia Pakiv România (beneficiar), AsociaÅ£ia Amare Prhala, AsociaÅ£ia Divers ÅŸi Mesogeiako Symvouleftiko Systema S.A,  desfăşoară o campanie de informare ÅŸi conÅŸtientizare cu privire la importanÅ£a educaÅ£iei, campanie denumită “Şcoala, viitorul nostru”.

CISPER Bucureşti Ilfov desfăşoară campania “Şcoala, viitorul nostru” în parteneriat cu Şcoala nr. 30 Sectorul 2, Şcoala nr.145 Sectorul 2 şi Primăria Sectorului 2 Bucureşti.

În cadrul fazei outdoor, membrii echipei CISPER şi o serie de voluntari se vor deplasa în comunităţile Colentina, Fundeni, Doamna Ghica, Baicului din Bucureşti şi vor informa populaţia de etnie romă privind beneficiile educaţiei formale. Vor fi distribuite materiale informative, un rol important revenind prezentării locurilor speciale pentru romi din învăţământul secundar şi universitar, dar şi a modelelor de succes.

Campania “Şcoala, viitorul nostru” se va încheia la data de 20.07.2011.

Informaţii suplimentare:

Asociaţia Pakiv România

Telefon: 0258-811170

Web: www.pakiv.ro

E-mail: pakiv_romania@yahoo.com

 

CISPER BucureÅŸti Ilfov

Telefon: 021 2400838

E-mail: cisperbucurestipr@yahoo.com