“CORELAREA PROGRAMELOR DE FORMARE PROFESIONALA CONTINUA CU CERINTELE PIETEI MUNCII” -bune practici in proiectele implementate in România-

INSTITUTUL NATIONAL PENTRU INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII Bucuresti anunta desfasurarea in data de 14 septembrie 2010 a conferintei “CORELAREA PROGRAMELOR DE FORMARE PROFESIONALA CONTINUA CU CERINTELE PIETEI MUNCII”
-bune practici in proiectele implementate in România”

Conferinta va avea loc incepand cu ora 9.00, in Sala Dacia din cadrul Palatului Camerei de Comert din B-dul Octavian Goga, nr.2.
In deschidere vor lua cuvantul factori de decizie din sectorul patronal si furnizori de formare profesionala continua. In cadrul conferintei se vor prezenta modele de buna practica in domeniul dezvoltarii resurselor umane din proiecte implementate in Romania.

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să contactaţi:
Institutul Naţional pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii
E-mail:inimm@inimm.ro
Tel/Fax: 021.332.18.06
Persoana de contact: Domnisoara Emilia Stanescu