Bilantul – Tips & Tricks

In practica am intalnit multe cazuri in care intreprinzatori / administratori de afaceri mai mici sau mai mari considera o…

add comment

De ce si cum modificam Politicile Contabile?

Modificarea politicilor contabile este permisa doar daca este ceruta de lege sau are ca rezultat informatii mai relevante sau mai…

add comment

Aria De Aplicabilitate Si Elaborarea Politicilor Contabile

Politicile contabile cuprind reguli de recunoastere, evaluare si prezentare in situatiile financiare anuale a elementelor cuprinse in bilantul si contul…

add comment

Importanta Politicilor Contabile Si Sanctiuni Pentru Lipsa Lor

Politicile contabile reprezinta principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile specifice aplicate de o entitate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare…

add comment