Lansare proiect „Mai multe șanse pentru un loc de muncă!”

24 noiembrie 2011 – Universitatea Politehnica din BucureÈ™ti organizează conferinÅ£a de lansare a proiectului „Mai multe È™anse pentru un loc…

add comment