workshop 16 septembrie 2011

COMUNICAT DE PRESA

Iasi, 15 septembrie 2011

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, in parteneriat cu Academia de Studii Economice din Bucuresti, Universitatea de Vest din Timisoara, Universitatea din Bucuresti, Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca organizeaza in data de 16 septembrie un workshop cu tema Bune practici in managementul universitar.

Activitatea se deruleaza in cadrul proiectului „Comunitate universitara pentru managementul calitatii in invatamantul superior”, finantat in cadrul Programului Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane 2007-2013  – Fondul Social European, cu perioada de implementare 1.12.2010 – 31.11.2013.

Obiectivul general al proiectului este crearea unei comunitati universitare implicate in evolutia si restructurarea invatamantului superior prin adoptarea metodelor de lucru, instrumentelor si sistemelor managementului calitatii totale (TQM), adecvate cerintelor in schimbare ale stakeholderilor.

Grupul tinta al proiectului este format din persoane implicate in dezvoltarea politicilor in invatamantul superior; persoane cu functii de conducere, monitorizare, evaluare si control in invatamantul superior (rectori, prorectori, directori generali administrativi, decani, prodecani, sefi de catedre, directori de departamente, sefi de compartimente etc.); experti in evaluare si acreditare din comisiile de asigurare a calitatii in invatamantul superior, la nivel national; membri ai comisiilor/structurilor de conducere din universitati si facultati (membri ai Senatelor universitatilor, ai Consiliilor facultatilor); membri ai comisiilor de asigurare a calitatii la nivel de universitate/ facultate; persoane implicate in dezvoltarea programelor de studii universitare (titularii de disciplina, tutorii de practica, tutori de programe); persoane implicate in dezvoltarea si managementul calificarilor la nivel de universitate/ facultate; membri ai partenerilor sociali; studenti.

 

Informatii suplimentare:

Prof. univ. dr. Luminita Iacob, purtator de cuvant- quality@uaic.ro

Site-ul proiectului: www.quality.uaic.ro