Tabăra de creație Semn de Primăvară

contemporanii_conacul_otetelisanu_pt_maria_pasc

Eveniment organizat în cadrul Proiectului Contemporanii la Domeniul Otetelișanu, 19-28 aprilie 2015.

ÃŽn perioada 19-28 aprilie, Domeniul OteteliÈ™anu deschide porÈ›ile, de data acesta în haine împrimăvărate, artiÈ™tilor invitaÈ›i în cadrul taberei de creaÈ›ie, organizată de Contemporanii, cu tema Semn de primăvară. Astfel, tabăra reuneÈ™te È™i provoacă cinci artiÈ™ti plastici romani: Florin Ciubotaru, Sorin Iosub, Iuri Isar, May Oana Isar, Mihai Sârbulescu. Ei se vor integra în peisaj pentru de a face ca, pe pânzele lor, să explodeze ceea ce cu delicateÈ›e li se aÈ™terne ochilor – peisaj edenic frumos È™i luminos, vegetaÈ›ie proaspăt ivită, mirifice felurimi florale, cer diafan, structuri naturale sau subtile elemente ahitecturale.  Alegerea locului de desfășurare se datorează atât coordonatele geografice, ce fac posibil ca la sfârÈ™itul lunii aprilie natura să fie în plină sărbătoare a văzului È™i auzului, cât È™i datorită aerului întrutotul binefăcător È™i cu È›inută voievodală a locului, ce te îmbie să i te livrezi necondiÈ›ionat.  Roadele obÈ›inute se vor culege catre toamnă, la BucureÈ™ti, când lucrări de pictură, grafică, tapiserie È™i fotografie vor fi propuse publicului, laolaltă, în cadrul unui eveniment expoziÈ›ional. Și, ca o fericită completare, fotografia lui Mihail Alexandrescu va consemna felul în care artiÈ™tii se apleacă asupra temei propuse È™i a momentelor tihnite, magice, ale bucuriei de a fi împreună.

________________________________

Contemporanii este un proiect inițiat și derulat de Asociația Făuritori ce își propune valorizarea Culturii românești actuale prin favorizarea actului de creație, abordat într-o perspectivă unitară cu creatorul. Proiectul Contemporanii are ca obiectiv organizarea și susținerea de activități artistice, socioculturale, tabere de pictură și expoziţii, pentru educarea sensibilităţii estetice a publicului.