SPECTACOL DE MUZICĂ ȘI DANS ÎN STAȚIUNEA LACUL SĂRAT

BRÄ‚ILA, 03 MAI 2012

Primăria Municipiului Brăila È™i Consiliul JudeÈ›ean Brăila a organizat în parteneriat cu AsociaÈ›ia Pakiv România,  un eveniment cultural – artistic , presărat cu muzică È™i dans, destinat tuturor brăilenilor, care au petrecut minivacanÈ›a de 1 mai în  StaÈ›iunea Lacul Sărat.

Protagoniștii evenimentului, Taraful de Lăutari din Șuțești, au încântat audiența cu muzică lăutărească de bună calitate iar Grupul de dansuri tradiționale rome al Școlii Nikos Kazantzakis „ILLO TERNO” i-au susținut cu dansuri și bună dispoziție.

Evenimentul cultural s-a  desfășurat în cadrul proiectului “Crearea ÅŸi funcÅ£ionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forÅ£ei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă”, ID 62509, proiect cofinanÅ£at din Fondul Social European prin Programul OperaÅ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale, domeniul major de intervenÅ£ie 6.2 – ÃŽmbunătăţirea accesului ÅŸi participării grupurilor vulnerabile pe piaÅ£a muncii.

Informaţii suplimentare:

Asociaţia Pakiv România

Sucursala Brăila                  

Telefon: 0239 610 621         

Web: www.cis-rom.ro

E-mail: cispersudest@yahoo.com

Mardale-Ilie Cristian

Responsabil evenimente şi conferinţe

E-mail: mardale_cristian@yahoo.com