Seminar pentru beneficiarii Programului de Cooperare Transnationala Sud Estul Europei

Bucuresti, 14 iunie 2012: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului (MDRT), in calitate de Punct Național de Contact (PNC) și Autoritate Naționala (AN) pentru Programul de Cooperare Transnaționala Sud Estul Europei (SEE), va organiza seminarul cu tema “Drepturi si obligatii in implementarea proiectelor selectate in cadrul celui de-al treilea apel al Programului de Cooperare Transnaționala Sud Estul Europei (SEE)”, dedicat beneficiarilor romani ai acestor proiecte.

Obiectivul principal al seminarului il reprezinta facilitarea implementarii proiectelor de cooperare transnationala. Subiectele abordate in cadrul evenimentului vor viza rezultatele celui de-al treilea apel SEE si evitarea greselilor facute in implementarea proiectelor din cadrul apelului precedent. Participantii vor primi informatii si in ceea ce priveste managementul proiectelor și comunicarea in cadrul acestora, documentele necesare incheierii Contractului de Cofinanțare, precum și documentele necesare in vederea solicitarii controlului de prim nivel.

Evenimentul face parte dintr-o serie de seminarii si grupuri de lucru organizate de PNC și AN SEE impreuna cu reprezentanții Direcției Generale Control de Prim Nivel (MDRT) la nivel national, pentru a prezenta beneficiarilor romani ai programului SEE informatii relevante pentru implementarea corecta a proiectelor, acest lucru conducand direct la cresterea gradului de absorbtie a fondurilor comunitare.

Despre Programul de Cooperare Transnaționala Sud-Estul Europei

Programul de Cooperare Transnationala Sud- Estul Europei este finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala (dedicat partenerilor din statele membre UE), din Instrumentul de Pre-Aderare (dedicat partenerilor din statele candidate si potential candidate) si din Instrumentul pentru Vecinatate si Parteneriat (dedicat statelor terte). Programul vizeaza dezvoltarea parteneriatelor transnationale si actiuni comune in domenii de importanta strategica, iar scopul sau consta in sprijinirea integrarii teritoriale, economice si sociale in Sud Estul Europei si in cresterea gradului de coeziune, stabilitate si competitivitate al regiunilor din aria eligibila.

Pentru detalii suplimentare, va rugam sa accesati site-ul programului SEE dedicat beneficiarilor romani: www.sudestul-europei.ro.