S-a înființat prima asociație profesională pentru infirmiere

infirmiere asociatie

Proiectul ”Calificarea femeilor în meseria de infirmier o È™ansă pentru servicii medicale È™i sociale de calitate”  este implementat de AsociaÈ›ia Caritas Alba Iulia în parteneriat cu Centrul Diecezan Caritas IaÈ™i È™i AsociaÈ›ia Four Change în cadrul Fondului Social European prin Programul OperaÈ›ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 — InvesteÈ™te în oameni!

Grupul È›intă cuprinde 865 de femei din 3 regiuni: Centru, Vest È™i Nord-Est, unde se desfășoară cursuri de infirmieră nivel 2 calificare, COR 532 103 – 720 de ore de pregătire teoretică È™i practică. OraÈ™ele în care se desfășoară cursurile sunt: IaÈ™i, Bacău, NeamÈ›, Vaslui, Suceava – cursurile de infirmieră fiind organizate de către furnizorul de formare Centrul Diecezan Caritas IaÈ™i È™i Alba, Covasna, Harghita È™i MureÈ™ – cursurile fiind organizate de către AsociaÈ›ia Caritas Alba Iulia — Asistență Medicală È™i Socială. După absolvire, fiecare cursant care a promovat examenul va primi un certificat de calificare, care este acreditat de Ministerul Muncii, Familiei, ProtecÈ›iei Sociale È™i persoanelor Vârstnice È™i de Ministerul EducaÈ›iei NaÈ›ionale, de asemenea, fiind recunoscut atât în È›ară, cât È™i în străinătate

ÃŽn cadrul proiectului ”Calificarea femeilor în meseria de infirmier o È™ansă pentru servicii medicale È™i sociale de calitate” s-a înfiinÈ›at prima asociaÈ›ie profesională pentru infirmiere, în perioada 17-19 iunie la Odorheiul Secuiesc având loc prima întâlnire de planificare strategică a asociaÈ›iei.

Asociația Infirmierelor își propune să promoveze și să apere drepturile și interesele femeilor calificate ca infirmiere, oferindu-le oportunitatea de a lua parte la dezbateri publice ce au in vizor legislația din domeniu.  Astfel, se dorește ca procesul de colaborare cu Ministerul Sănătăţii, dar și cu autoritățile locale, să fie unul activ și transparent, iar elaborarea normelor şi a reglementărilor privind meseria de infirmieră să fie realizată întotdeauna în conformitate cu drepturile şi interesele profesionale ale infirmierelor.

“Infirmierele din România vor avea siguranÅ£a locului de muncă, vor fi apreciate ÅŸi respectate, le vor fi apărate drepturile ÅŸi, totodată, vor respecta nevoile pacienÅ£ilor” – viziunea membrilor AsociaÅ£iei NaÅ£ionale a Infirmierelor.

 

Pentru informații suplimentare accesați www.infirmiera.ro sau pagina de facebook Asociatia Nationala a Infirmierelor. Persoană de contact: Szabo Erzsebet, Director: 0732-830181, email: erzsebet.szabo@caritas-ab.ro

 

Ianău Adina Denora

Centrul Diecezan Caritas IaÅŸi

Responsabil comunicare – POSDRU 144/6.3/S/127320/Calificarea femeilor în meseria de infirmier o È™ansă pentru servicii medicale È™i sociale de calitate