Rezultatele inregistrate in primul an de implementare a proiectului Integrat-Resurse pentru femeile si grupurile Roma excluse social

Asociația pentru Dezvoltare și Promovare Socio-Economică Catalactica-București a organizat miercuri, 29 iunie 2011 în municipiul București (Hotel Novotel) conferința în cadrul căreia au fost prezentate rezultatele înregistrate în cadrul primului an de implementare a proiectului strategic “INTEGRAT – Resurse pentru femeile și grupurile Roma excluse social”. Proiectul, cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 este implementat în perioada 01 iunie 2010-31 mai 2013, în regiunile București-Ilfov și Sud-Est,  în parteneriat cu Institutul de Cercetare a Calității Vieții (ICCV) și Bolt International Consulting – L. Katsikaris-I. Parcharidis O.E. din Grecia.

Obiectivul general al proiectului este promovarea activă a incluziunii sociale pe piața muncii prin activarea economiei sociale, a femeilor și grupurilor etnice, precum și prin dezvoltarea de parteneriate și diseminarea de practici pozitive în regiunile de dezvoltare București-Ilfov și Sud-Est. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 1. Creșterea nivelului de informare privind economia socială; 2. Formarea în scopul dezvoltării profesionale a femeilor și reprezentanților minorităților roma din ONG-uri ce își desfășoară activitatea în domeniul economiei sociale; 3. Creșterea nivelului de cooperare prin inițierea unei rețele interprofesionale concretizată în crearea unui Centru de Resurse pentru structurile economiei sociale; 4. Contribuirea la depășirea stereotipului cultural cu privire la rolul social și statutul profesional al femeilor și minorităților roma pe piața muncii și în societatea din România.

Activitățile principalele ale proiectului se referă la derularea unui studiu privind stadiul dezvoltării  economiei sociale în regiunile București-Ilfov și Sud-Est; elaborarea unor Manuale de intervenție pe baza principiilor economiei sociale; organizarea unui curs în domeniul economiei sociale; organizarea unor cursuri de formare și actualizare profesională privind economia socială în cadrul organizațiilor neguvernamentale; constituirea unui Centru de Resurse a economiei sociale; transferul de bune practici și desfășurarea unei campanii de informare și crestere a conștientizării rolului economiei sociale în rândul grupului țintă și al opiniei publice.

Experţii ICCV au prezentat rezultatele studiului privind stadiul dezvoltarii economiei sociale in regiunile Sud Est si București-Ilfov, care a avut ca şi obiective: evaluarea stadiului de dezvoltare al economiei sociale în cele doua regiuni şi evaluarea nivelului de conştientizare socială a rolului economiei sociale.

Studiul a identificat o serie de cauze pentru vulnerabilitatea crescută a femeilor: riscul sărăciei este mai mare pentru femei decât pentru bărbaÅ£i1 (7,1% dintre femei sunt sărace comparativ cu 15,3% dintre bărbaÅ£i, iar în cadrul categoriei vârstnicilor de  65 de ani ÅŸi peste, diferenÅ£a este mai mare – 20,1% dintre femei ÅŸi 14,9% dintre bărbaÅ£i); femeile sunt subreprezentate în poziÅ£ii decizionale din domeniul economic sau politic, deÅŸi ponderea lor în aceste domenii este ridicată; fenomenul de inegalitate în diviziunea responsabilităţilor familiale duce la o vulnerabilitate crescută a femeilor; nu în ultimul rând, femeile sunt într-o mai mare măsură victime ale violenÅ£ei ÅŸi traficului de fiinÅ£e umane.

MotivaÅ£ia vulnerabilităţii crescute a romilor Å£ine de mai multe aspecte: romii au un nivel de educaÅ£ie scăzut (10% sunt analfabeÅ£i); situaÅ£ia ocupaÅ£ională este extrem de vulnerabilă, romii din România au cea mai mică pondere a unui loc de muncă remunerat, de numai 17%, comparabilă cu cea a Poloniei (18%) dar mult mai scăzută faţă de alte ţări (Republica Cehă – 44%, Grecia – 34%, Bulgaria – 32%, Ungaria – 31%, Slovacia – 25%); romii sunt segregaÅ£i spaÅ£ial – 66% dintre romii investigaÅ£i din România locuiesc în comunităţi bine delimitate spaÅ£ial, la nivele comparabile cu  Bulgaria (72%), Slovacia (65%) si Grecia (63%).

La conferinţă au participat reprezentanții partenerilor în proiect, reprezentanții diferitelor structuri ai economiei sociale, ai administrației publice centrale și locale, ai grupurilor țintă și mass-media.