Revista Punctul critic nr. 1 (19) 2017: Noi repoziţionări geopolitice. România între Washington, Moscova şi Bruxelles

GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ CURBURA CARPAŢILOR anunță lansarea, începând cu data de 26 iunie 2017, a primei sesiuni de primire a proiectelor pentru măsura M3.4/6B  “Infrastructură socială pentru integrarea grupurilor defavorizate”.

Proiectele se vor depune la sediul GAL CURBURA CARPAŢILOR situat în incinta Primăriei Prejmer (etaj 1, al cincelea birou pe partea stângă), la adresa: Prejmer, strada Mare nr. 565, judeţul Braşov. Proiectele se vor putea fi depuse la sediul GAL în zilele lucrătoare, de luni până vineri, în intervalul orar 10.00 – 16.00, în perioada 26 iunie 2017– 26 august 2017.

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii M3.4/6B sunt cuprinse în documentaţia de finanţare aferentă acestui apel de selecţie, disponibilă la adresa www.curburacrapatilor.ro

Documentaţia de finanţare aferentă apelului de selecţie pentru măsura M3.4/6B cuprinde Ghidul Solicitantului, anexele şi documentele suport şi poate fi solicitată:

  • de la sediile primăriilor din teritoriul ,,Curbura Carpaţilor’’;
  • de la sediul GAL CURBURA CARPAŢILOR din Prejmer, strada Mare nr, 565, judeţul Braşov;
  • la adresa de e-mail: informare.curburacarpatilor@gmail.com;
  • la numerele de telefon: 0770 207 389 sau 0770 261 712.

La sediul GAL CURBURA CARPAŢILOR este disponibilă o variantă electronică (CD/DVD) a documentaţiei de finanţare aferentă apelului de selecţie nr. 1/M3.4/1/2017 a proiectelor pentru măsura M3.4/6B.

 

Revista Punctul critic nr. 01 (19) /2017:

Noi repoziţionări geopolitice. România între Washington, Moscova şi Bruxelles

Principalele vulnerabilități și riscuri cu care se confruntă astăzi ideea de statalitate românească decurg în mod direct din ceea ce inițial au părut a fi oportunități în sensul consolidării ei. Aspectul se datorează unui cumul de factori care corelează acum, pe de o parte, fenomenul de externalizare a principalelor pârghii decizionale de la nivel național și aruncarea în apatie a nucleului majoritar ce ar fi putut asigura un grad ridicat de coeziune internă și sprijin pentru decizia politică, iar pe de altă parte, chiar tendințele de revizuire și reconfigurare ale structurilor către care România a ales să‑și externalizeze respectivele pârghii de decizie de la nivel statal, precum și emergența întregului context de ansamblu tot mai mult către o stare de conflict atipic, cu pronunțate tendințe de generalizare la nivel global. Astfel, mizând în ultimul deceniu exclusiv pe cartea proceselor de integrare supranațională, sens în care a consimțit la ampla destructurare a propriilor mecanisme statocentrice și coezive de la nivel național în plan sociopolitic, economic și militar, în condițiile tendințelor de reconfigurare a formatelor parteneriale din care face parte și de redefinire a ordinii globale de ansamblu, România se vede astăzi tot mai mult lipsită de reperele și mijloacele necesare pentru poziționarea în acest nou context în acord cu ceea ce ar trebui să fie propriul său interes național.

Editorial

Mihai‑Bogdan Marian, Românii și România la apogeul ciocnirii civilizațiilor  5

Noi repoziţionări geopolitice. România între Washington, Moscova şi Bruxelles

Sebastian Simion, 2017 – un an al provocărilor şi incertitudinilor globale 19

Cristi Pantelimon, Geopolitica globală – caruselul schimbărilor 34

Andrei Marga, America lui Donald J. Trump 44

Irina Bogdan, Victoria lui Donald J. Trump şi ecourile ei în Orientul Mijlociu 57

Taras Dobrovolskyy, Statalitatea Ucrainei – Premise şi obstacole în relaţiile cu Rusia 62

Marius Văcărelu, Mize geopolitice actuale în spaţiul pontic   71

Ioan C. Popa, Ce influențe se întrevăd în zona din vecinătatea Mării Negre?  85

Ilie Popa, Anul 2017 şi predicţiile politice europene  92

Eugen Gasnaş, Cartea albă a Brexitului 100

Justiţia penală şi drepturile omului

Dan Banciu, Cristina Dâmboeanu, Pedeapsa cu închisoarea în percepţia publicului  109

Lucian Rotariu, Experienţa închisorii din perspectiva persoanei private de libertate  125

Ioan Alexandru Florea, Legea islamică şi drepturile omului în Orientul Mijlociu 138

Fondul şi forma

Sonia Cristina Stan, Ar trebui cenzurate ştirile false de pe Facebook?  153

Permanenta actualitate a clasicilor

Octavian Opriş, Funcţionalitatea relaţională a banilor în concepţia lui Georg Simmel  163

Lumea cărţilor

Luminița Iordache, „Statele Unite și Noua Ordine Mondială”  173

Eveniment

George Apostoiu, La o aniversare. Mircea Maliţa şi logica în diplomaţie 181

Vă dorim lectură placută!

Doriți să citiți anumite articole din numărul curent dați (click aici)

Arhiva revistei Punctul Critic (Click aici)

Follow us on Facebookschliessen
oeffnen