Proiect de parteneriat Grundtvig, Programul Sectorial Grundtvig,

La nivelul Uniunii Europene se doreşte ca învăţarea pe întreg parcursul vieţii să devină o realitate, aceasta devenind principiul director al dezvoltării politicilor de educaţie şi formare profesională. Învăţarea pe tot parcursul vieţii ia diverse forme, ea desfăşurându-se în sau în afara sistemelor tradiţionale de educaţie şi formare, implicând creşterea investiţiilor în persoane şi cunoştinţe, promovarea achiziţionării unor calificări şi extinderea oportunităţilor către noi forme de învăţare.
Programul Sectorial Grundtvig, din cadrul Programului de Invăţare pe Tot Parcursul Vieţii, îşi propune să ofere alternative educaţionale şi să îmbunătăţească accesul celor care, indiferent de vârstă, doresc să dobândească noi competenţe prin forme de educaţia adulţilor. Grundtvig vine în întâmpinarea nevoilor de predare/învăţare ale adulţilor şi se adresează instituţiilor sau organizaţiilor care asigură sau facilitează educaţia acestora, iar organizaţiile partenere în proiect se ocupă de consilierea şi educaţia adulţilor pe tot parcursul vieţii.
In acest sens, în perioada 2009-2011, se derulează proiectul de parteneriat Grundtvig “Europe et partage”, nr. GRU-09-P-LP-148-BT-FR, coordonat de Association TROUVER SA VOIX, FranÅ£a (Dna Marypier Quénéhen), în parteneriat cu BBL – Bewegung bedeutet leben (Austria), The Mosaic Art And Sound Ltd. (Marea Britanie) ÅŸi Inspectoratul Åžcolar JudeÅ£ean BotoÅŸani (România). Acest proiect este finanÅ£at cu sprijinul Comisiei Europene în cadrul Programului de Invăţare pe Tot Parcursul VieÅ£ii, Programul Sectorial Grundtvig.
Prin derularea de activităţi specifice în cadrul proiectului Grundtvig:
– creÅŸte accesibilitatea, calitatea ÅŸi volumul mobilităţilor în Europa, pentru persoanele implicate;
– este ameliorată calitatea ÅŸi creÅŸte volumul cooperării între organizaÅ£iile partenere;
– este facilitată dezvoltarea de practici inovative în educaÅ£ia adulÅ£ilor precum ÅŸi transferul acestora de la o Å£ară participantă la alta;
– este sprijinită dezvoltarea de conÅ£inuturi informaÅ£ionale bazate pe noile tehnologii, dezvoltarea serviciilor, practicilor ÅŸi metodelor pedagogice inovative pentru învăţarea pe tot parcursul vieÅ£ii.
– sunt multiplicate abordările pedagogice ÅŸi este îmbunăţăţit managementul organizaÅ£iilor partenere.

Responsabil proiect,
Prof. Dr. Rodica Mighiu
I.Åž.J. BotoÅŸani