Prima Conferinţă Internaţională a Societăţii Române de Hipertensiune

435 de participanţi, 15 speakeri lideri internaţionali în hipertensiune, 7 simpozioane comune,

4 ateliere de hipertensiune, 3 zile de eveniment –

Prima Conferinţă Internaţională a Societăţii Române de Hipertensiune

Pentru prima dată în lumea medicală românească, hipertensiunii i-a fost dedicată o manifestare de rang internaţional. Desfăşurată sub egida Societăţii Europene de Hipertensiune, a Societăţii Internaţionale de Hipertensiune şi a Academiei de Ştiinţe Medicale, Prima Conferinţă Internaţională a Societăţii Române de Hipertensiune a reprezentat pentru medicii participanţi un eveniment de referinţă. Personalităţi internaţionale marcante în domeniul hipertensiunii, precum prof.dr. Josep Redon – preşedinte al Societăţii Europene de Hipertensiune, prof.dr. Peter Nilsson – secretar Societatea Europeană de Hipertensiune, prof.dr. Giuseppe Mancia, prof.dr. Alberto Zanchetti şi alţii, au adus prin prezenţa lor şi prin lucrările ştiinţifice prezentate un important punct de plecare pentru conferinţele organizate de Societatea Română de Hipertensiune.

„Manifestarea de care am avut parte s-a desfăşurat la un înalt nivel ştiinţific, cu sesiuni interesante şi lectori bine pregătiţi. Discuţiile nu trebuie să rămână însă la stadiul de prezentare. Este foarte importantă concretizarea acestor discuţii în proiecte pentru pacientul cu hipertensiune. Societatea Română de Hipertensiune este una din cele 21 de societăţi afiliate Societăţii Europene de Hipertensiune şi sunt sigur că vom continua colaborarea deja începută” , a declarat prof.dr. Josef Redon, preşedintele Societăţii Europene de Hipertensiune.

Manifestarea a debutat cu un Simpozion Comun al Ţărilor Balcanice care demonstrează buna colaborare a Societăţii Române de Hipertensiune cu alte societăţi medicale de profil din zona Balcanică, dar şi eforturile comune de a crea o reţea multinaţională de luptă împotriva hipertensiunii.

Mai mult, evenimentul a găzduit şi 7 simpozioane interdisciplinare în care hipertensiunea a fost abordată în toate formele ei de manifestare (HTA în raport cu cardiologia, diabetologia, nefrologia, medicina generală, medicina internă, endocrinologia, ginecologia) şi în asociere cu alte afecţiuni.

Un moment important în cadrul Primei ConferinÅ£e InternaÅ£ionale a Societăţii Române de Hipertensiune a fost prezentarea rezultatelor celor mai recente studii epidemiologice de prevalenţă a hipertensiunii din România – SEPHAR II, din Polonia – NATPOL III, ÅŸi din Cehia – post-MONICA, în cadrul simpozionului dedicat epidemiologiei hipertensiunii.

Pe parcursul evenimentului s-au desfăşurat şi 4 ateliere dedicate hipertensiunii, la care au participat 120 de medici. Lucrările au abordat următoarele tematici: măsurarea tensiunii arteriale şi monitorizarea ambulatorie, polisomnografia în diagnosticul sindromului de apnee în somn, condiţiile de aplicare la Forurile Europene de HTA şi evaluarea afectării de organ ţintă la pacientul hipertensiv. De asemenea, medicilor rezidenţi le-a fost dedicată o sesiune specială în care aceştia şi-au putut lărgi experienţa cu pacienţii pe baza cazurilor clinice de hipertensiune comentate şi prezentate.

Prima Conferinţă Internaţională a Societăţii Române de Hipertensiune a fost creditată cu 15 puncte de educaţie medicală continuă, la care s-au adăugat alte 2 puncte europene. A fost pentru prima dată când un eveniment medical cu adresabilitate naţională a primit şi puncte europene de participare.

 „Prima Conferinţă Internaţională a Societăţii Române de Hipertensiune a fost un succes. Reuşita acestui eveniment a fost asigurată de invitaţii de seamă din străinătate şi din ţară, de complexitatea programului ştiinţific, care a încercat să abordeze hipertensiunea din perspectivă interdisciplinară şi multinaţională, de prezentarea celor mai recente studii epidemiologice de prevalenţă a HTA din România şi alte ţări balcanice, de atelierele de hipertensiune. Nu i-am uitat nici pe tinerii medici, cărora le-am dedicat o sesiune cu prezentări de cazuri clinice. Dorim ca acest eveniment să devină manifestarea de referinţă a Societăţii Române de Hipertensiune, pe care o vom organiza anual”, a declarat prof.univ.dr. Maria Dorobanţu, preşedintele Societăţii Române de Hipertensiune.

Societatea Română de Hipertensiune îşi propune să contribuie, alături de alte societăţi partenere, la progresul ştiinţific în domeniul hipertensiunii, la dezvoltarea unor programe de cercetare şi de educaţie medicală continuă pentru îmbunătăţirea nivelului de informare al medicilor asupra HTA.  Afilierea la Societatea Europeană de Hipertensiune ridică nivelul ştiinţific al Societăţii Române de Hipertensiune, aliniind-o astfel la standarde internaţionale. Mai multe detalii despre activitatea societăţii găsiţi şi pe www.societate-hipertensiune.ro

PR & COMUNICARE: Sănătatea Press Group

Cornelia Tone, 0733.011.104, comunicare@sanatateapress.ro