Lansarea sesiunilor de instruire in domeniul dezvoltarii competentelor TIC in cadrul proiectului „Alături de tine schimbăm piața muncii – măsuri active de ocupare a șomerilor din mediul rural”, contract nr. POSDRU/184/5.2/S/154638

SC EVENT CARE SRL – Partener 3 în cadrul proiectului POSDRU/184/5.2/S/154638  „Alături de tine schimbăm piaÈ›a muncii – măsuri active de ocupare a È™omerilor din mediul rural”, co-finanÈ›at din Fondul Social European prin Programul OperaÈ›ional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa Prioritară 5 ”Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul Major de IntervenÈ›ie 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveÈ™te dezvoltarea resurselor umane È™i ocuparea forÈ›ei de muncă”, implementat de AsociaÈ›ia Centrul de Resurse pentru Dezvoltarea Familiei in calitate de beneficiar, S.C GREEN TEAM ACTUAL S.R.L – Partener 1, È™i AsociaÈ›ia pentru Formare Profesională Continuă È™i ProtecÈ›ia Patrimoniului – FPCPP -  Partener 2, anunță începerea primei sesiuni de instruire in domeniul dezvoltarii competentelor TIC.

Acest curs va demara luni, 10 august 2015, pentru un numar de 25 de persoane somere din judetul Buzau. Cursantii vor beneficia de 60 ore de instruire din care 20 sunt de teorie si 40 de practica

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea capacității de ocupare a 225 de È™omeri È™i È™omeri de lungă durată din mediul rural Regiunile Sud Est È™i Nord Est prin asigurarea de programe integrate ( servicii de informare, consiliere È™i orientare profesională, mediere în muncă – facilitarea accesului pe piaÈ›a muncii, programe de formare profesională – cursuri de calificare în meseriile de Agent de securitate, ConfecÈ›ioner asamblor articole din textile È™i Lucrător în comerÈ›, acordarea de asistență în domeniul dezvoltării competenÈ›elor antreprenoriale).

Proiectul se adresează șomerilor și șomerilor de lungă durată din mediul rural domiciliați în Regiunile Sud Est și Nord Est, cu precădere județele Buzău, Bacău, Piatra Neamț, Galați, Vaslui.

 

Pentru mai multe informații/detalii, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: contact@crdf.ro, contact@infogreen.ro, fpcpp.ro@gmail.com, asociatiaformareprofesionala@gmail.com sau la nr. de tel.   0372 726.427;  031/ 107.22.02; 0723504732 

Persoane de contact: Laura Tita – manager proiect; Ramona Popa –coordonator comunicare si informare; Pitul Crristina – coordonator regional P1, Constantin Popoiu – coordonator regional P2.