INVITATIE – Workshop-ul „CINETic – Colaborări interdisciplinare artă-tehnologie în domeniul programării”

Header_anunt_CINETIC-2

Vineri, 18 martie 2016, ora 12.00, la ARCUB va avea loc Workshop-ul „CINETic – Colaborări interdisciplinare artă-tehnologie în domeniul programării”, unde se vor prezenta programele pentru studenți ale Centrului Internațional de Cercetare și Educație în Tehnologii Inovativ-Creative – CINETic desfășurat de UNATC.

Totodată, în cadrul workshop-ului va fi prezentat Centrul CINETic și laboratoarele acestuia, necesitatea și direcțiile preconizate în domeniul programării pentru artă. Vor susține prezentări Alexandru Berceanu, directorul adjunct al proiectului CINETic și  Grigore Burloiu, asistent de cercetare al CINETic. Aceștia vor exemplifica diferite modalități de lucru în domeniul Score following și urmărirea automată a unei partituri în timp real, în sincron cu un muzician. Acesta este unul din domeniile active de cercetare în informatica muzicală. De asemenea, va fi prezentat algoritmul online Dynamic Time Warping (o-DTW) ce măsoară similaritățile dintre două secvențe temporale.

Workshopul face parte din seria de evenimente dedicate Săptămânii Sunetului, ce va avea loc în perioada 14 – 20 martie, la BucureÈ™ti, eveniment aflat la prima ediÈ›ie în România. Organizat de AsociaÈ›ia Jumătatea Plină pe bazele experienÈ›ei sale cu programul Sâmbăta Sonoră, evenimentul propune acces gratuit la o serie de concerte, filme, conferinÈ›e, ateliere, sesiuni de ascultare È™i expoziÈ›ii, animate de invitaÈ›i din FranÈ›a, Austria, Belgia, Statele Unite È™i România, invitând publicul să reflecteze asupra importanÈ›ei calității mediului sonor în care trăim. Oameni de artă, muzicieni, cineaÈ™ti, ingineri de sunet È™i etnologi vor «înrăma» È™i analiza din diferite unghiuri faptele sonore care populează natura È™i viaÈ›a publică È™i privată, urmărind repunerea sunetului în context global È™i de reinterpretare din perspectivă socială.

Informații suport

Alexandru Berceanu, director adjunct al CINETic, este regizor independent și manager cultural. A montat numeroase spectacole în teatre independente și de stat, distinse cu premii naționale și internaționale. Pornind de la interesul pentru dramaturgia nouă și extinderea ariilor de expresie perforamativă, Alexandru Berceanu colaborează la proiecte interdisciplinare în domeniul vizual precum Instalația subversivă și sumbmersivă 1958-1958 sau romanul grafic Mickey pe Dunăre. Alexandru Berceanu este membru al dramAcum.

ÃŽn prezent este doctorand al Universității BabeÈ™-Bolyai, Facultatea de Teatru, cu subiectul “ViolenÅ£a în artele Performative, de la Putere Hipnotică la responsabilitate socială”, coordonator prof. Dr. Miruna Runcan. Spectacolul interfaÈ›a 3, a concretizat interesul pentru  domeniul neuro-cognitiv, în cadrul spectacolului generându-se  muzică în timp real și controlându-se luminile  pornind de la  EEG monitorizat.

Grigore Burloiu, asistent cercetre al CINETic, este doctorand la Facultatea de Electronică Telecomunicații și IT a UPB din octombrie 2013, unde cercetează strategii de augmentare a reprezentațiilor muzicale în timp real. A desfășurat un stagiu de cercetare la IRCAM în Paris, și a elaborat un program de studiu de laborator la nivel de master pe care îl îndrumă începând din 2013. Subiectul acestuia este dezvoltarea de software în domeniile creative, cu accent pe partea muzicală, folosind limbaje precum Supercollider, C++/OpenFrameworks și în special Max/MSP.

Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică “I.L. Caragiale” București (UNATC) a început în data de 28 iunie 2014 derularea proiectului „Centrul Internațional de Cercetare și Educație în Tehnologii Creative – CINETic”.

Proiectul a fost cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Educației Naționale în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice” (POS CCE).

Valoarea totală a proiectului este de 39.546.495 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 35.000.000 lei, aproximativ 8 milioane de euro,  fiind asigurată din Fondul European de Dezvoltare Regională  și din Bugetul Național.

Obiectivul proiectului l-a constituit înființarea Centrului Internațional de Cercetare și Educație în Tehnologii Inovativ Creative – CINETic, cu 6 laboratoare de cercetare dotate cu 10 linii complexe de echipamente de cercetare științifică și 10 tehnologii inovativ – creative de vârf în domeniul audiovizualului și al neruoștiințelor.