IMPACT SOLICITA REPREZENTANTILOR RAJA SA URGENTEZE PROCESUL DE PRELUARE A RETELEI DE APA SI CANAL DIN CARTIERUL BOREAL

Bucuresti, 27.06.2011: Impact Developer&Contractor SA (Impact) solicita public reprezentantilor RAJA sa intreprinda, sub supravegherea ANRSC,  demersurile necesare pentru incheierea  contractelor de furnizare, de servicii comunale, direct  cu locatarii cartierului Boreal.

Impact face toate demersurile necesare pentru a facilita accesul populatiei la reteaua de canalizare si de furnizare a apei potabile.

Dezvoltatorul Impact Developer & Constructor  este proprietar al retelelor de alimentare cu apa si canalizare a imobilelor amplasate in cartierul Boreal, str Brest nr.2,Constanta, jud. Constanta. Costurile de proiectare si dezvoltare a retelelor de utilitati – apa si canal- au fost suportate integral de catre Impact.

Este   bine  cunoscut  faptul  ca RAJA SA este operator regional in domeniul alimentarii populatiei cu apa potabila si al canalizarii, pentru regiunea Constanta. Prin lege operatorii de utilități au obligația sa deserveasca utilizatorii din aria de acoperire,incluzand si zona din care face parte si cartierul Boreal, în condiţiile programelor de reabilitare, extindere şi modernizare aprobate, fara a impune conditii discriminatorii.

Impact a solicitat, in mod repetat, RAJA  sa preia administrarea retelei de apa si canalizare care deserveste ansamblul Boreal. Raja a refuzat, prin adresa nr. 4637/27.01.2011, semnata de doamna Elena Sfrija ce ocupa functia de Director Juridic , administrarea retelelor solicitand dezvoltatorului transferul gratuit al dreptului de proprietate asupra retelelor de alimentare cu apa si canalizare si a terenului fortand o „nationalizare” a unui patrimoniu privat in favoarea patrimoniului public al orasului Constanta. Constatand ca aceasta solicitare incalca dreptul la proprietate garantat prin Constitutia Romaniei, dezvoltatorul a solicitat reformularea solicitarii pe principii comerciale.

Ca urmare a refuzului repetat de preluare a retelelor de utilitati, Impact, ani la rand, si-a asumat rolul de a  asigura  serviciile de intretinere si mentenanta a retelelor de furnizare a apei si de canalizare amplasate in ansamblul Boreal, cu scopul de a asigura un confort ridicat comunitatii din zona.

Astfel, Impact, in calitate de proprietar al retelelor de apa si canalizare, a preluat rolul de „tampon” intre furnizorul RAJA si consumatorii localizati in cadrul ansamblului rezidential Boreal si a incheiat un contract de alimentare cu apa si canalizare cu RAJA SA Constanta. In calitatea sa de intermediar, Impact, reemitea,catre consumatorul direct, facturile emise de RAJA conform contractului semnat, fara a aplica alte costuri suplimentare. Facturile amise de RAJA SA includ cheltuieli de mentenanta /reparatii si amortizarea investitiei, dar aceste cheltuieli au fost suportate de Impact.

Deoarece recent, Asociatia de proprietari Boreal Constanta, a obtinut in instanta dreptul de a incheia contracte directe intre diversi prestatori de servicii publice si proprietari, Impact Developer &Constructor a demarat activitati de punere in practica a acestuia.

Pentru a facilita, locatarilor, procedeul de incheiere a contractelor direct cu furnizorii, prin adresa J139/28.02.2011 Impact a solicitat rezilierea contractului cu RAJA SA, incepand cu data de 01.04.2011, urmand ca Regia sa semneze contracte individuale cu consumatorii.

Pe parcursul mai multor ani, am constatat ca SC RAJA SA,  a refuzat in mod constant sa semneze contracte direct cu consumatorii. Mai  mult, prin adresa nr 29060/16.06.2011, semnata de doamna Elena Sfrija ce ocupa functia de Director Juridic,  RAJA SA ameninta cu intreruperea furnizarii serviciilor de apa si canal in ansamblul Boreal, cu toate ca in conformitate cu art. 28 din Legea nr.241/2006 a serviciului de apă și canalizare, dreptul de acces la furnizarea serviciilor de apa si canal este nediscriminatoriu.

Tocmai de aceea Impact a sesizat ANRSC – Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala – in calitate de institutie ce reglementeaza, monitorizeaza si controleaza activitatile din sfera serviciilor publice de gospodarie comunala, cu privire la pozitia  RAJA, cu rugamintea de a  analiza si efectua demersurile necesare astfel incat RAJA SA sa fie obligata sa asigure furnizarea apei in cartierul Boreal, in  beneficiul locuitorilor din  ansamblu cu respectarea tuturor prevederilor legale.

DESPRE IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA
Impact Developer & Contractor SA, infiintata in 1991 prin subscriptie publica, este cotata la Bursa de Valori Bucuresti. Compania, care a introdus conceptul de “ansamblu rezidential” in Romania, a dezvoltat pana acum in 5 orase 16 zone rezidentiale pentru mai mult de 2.500 de familii care locuiesc in case si apartamente. Portofoliul este completat cu 25.000 de metri patrati de birouri si spatii comerciale, precum si de servicii de administrare complexe.